Medal 100-lecia Odzyskanej Niepodległości dla Burmistrza Brzeska

0

Burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha uhonorowany został Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. To odznaczenie państwowe ustanowione zostało 15 czerwca 2018 roku, jako wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. Odznaczenie nadawane było przez Prezydenta RP z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów, osobom żyjącym, które, między innymi poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej, oraz aktywną działalność zawodową i społeczną, przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Burmistrz Tomasz Latocha od początku swojej kadencji, która rozpoczęła się właśnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – zgodnie z deklaracją wygłoszoną podczas zaprzysiężenia na urząd burmistrza – konsekwentnie dąży do rozwoju gminy na każdym polu i stara się, wspólnie z całą Radą Miejską, do budowania gminy przyjaznej mieszkańcom, będącej dobrym i przyjaznym miejscem do życia. Temu służą wszystkie działania podejmowane przez samorząd; remontowane są kolejne drogi, w trosce o rozwój przyszłego pokolenia są modernizowane szkoły, rozbudowuje się i modernizuje istniejącą infrastrukturę sportową, buduje w kolejnych miejscowościach nowoczesne sale sportowe, co roku, w okresie zimowym, na Placu Kazimierza rozkładane jest na trzy miesiące sztuczne lodowisko.  Codzienna, ciężka praca całego zespołu jest wyrazem takiego prostego patriotyzmu dnia codziennego, patriotyzmu w działaniu.

Z osobistej inicjatywy burmistrza Tomasza Latochy zapoczątkowane zostało zadedykowane seniorom naszej gminy wydarzenie pod nazwą Senior Party. Imprzeza organizowana na znanym z niepowtarzalnego klimatu Ranczu Pasja, od razu spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i przebojem wpisała się na stałe do kalendarza imprez i mimo faktu, że wydarzenie w tym roku zorganizowane zostało dopiero po raz drugi, a więc ma bardzo krótką historię, to chyba nikt sobie nie wyobraża, że w kolejnych latach miało by go nie być.

W każdym miesiącu ma miejsce jakaś ciekawa imprez. Dodatkowo praktycznie w każdym sołectwie i osiedlu organizowane są lokalne festyny, gdzie lokalna społeczność może się spotkać, porozmawiać, potańczyć i ogólnie w przyjemnej atmosferze spędzić czas. Wszystkie te imprezy są wspierane przez władze gminy.

Prowadzona jest też konsekwentnie polityka krzewienia wartości patriotycznych i promowania osiągnięć kultury zarówno materialnej jak i niematerialnej naszej społeczności. 

Odpowiednio zaaranżowane zostało Rondo Armii Krajowej, całkowicie odnowiono Pomnik Ofiar Bombardowania Pociągu na Słotwinie, odnowiono cmentarze wojskowe z okresu I Wojny Światowej w Brzesku i Szczepanowie. Konsekwentnie, nie szczędząc środków, odnawiane są nadgryzione zębem czasu kapliczki i figury będące świadectwem kultury materialnej przeszłych pokoleń.

Z inicjatywy burmistrza wydany został też śpiewnik „Chwalcie łąki umajone”, w którym zebrane zostały pieśni maryjne, jakie tradycyjnie zwykło się śpiewać w czasie mających długą tradycję majówek. Śpiewnik wydany na kredowym papierze, zilustrowany zdjęciami kapliczek znajdujących się na terenie naszej gminy, jest w posiadaniu wielu rodzin. Wszystko to podyktowane troską, o zachowanie dorobku materialnego i duchowego naszej społeczności.

Codzienna praca, w tym również pokonywanie wielu trudności, związanych z bezprecedensowym „zamknięciem życia” w okresie pandemii. Wyzwań z którymi nie musieli się mierzyć poprzednicy, więc nie było wypracowanych na taką okoliczność żadnych procedur postępowania i często trzeba było samemu te procedury wymyślić i wdrożyć, została doceniona przyznaniem przez Prezydenta RP Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Podczas wtorkowej uroczystości Burmistrz Brzeska otrzymał medal jako jeden z pięciu osób. W tej grupie było tylko dwóch samorządowców. Odznaczenie zostało wręczone podczas uroczystości Święta Wojska Polskiego, które miały miejsce w Krakowie, gdzie po wcześniejszej Mszy Św. w Katedrze na Wawelu, na Placu Matejki o godz. 11.30 odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń, a następnie apel poległych i salwa honorowa.

Burmistrz Tomasz Latocha podkreśla, że cechą lidera jest umiejętność jednoczenia ludzi, bo tylko wówczas społeczność może się rozwijać. Należy zawsze szukać tego co łączy i na tym się koncentrować, a nie wyszukiwać, często na siłę, sztucznych problemów i podziałów. Dotyczy to zarówno kierowania nawą państwową, jak przewodzenia społecznościom lokalnym: poszczególnym miejscowościom, czy też społecznościom gminnym. Członkowie każdej społeczności mają różne poglądy, sympatie i antypatie polityczne i trzeba to uszanować. Żyjemy to razem i powinniśmy się szanować, bo tylko w ten sposób możemy żyć w zgodzie i wspólnie pokonywać trudności i realizować nawet bardzo ambitne zamiary i plany.

W czasach, kiedy po 123 latach niewoli odradzała się Rzeczpospolita, jej Ojcowie Założyciele: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski czy Ignacy Daszyński, mimo czasem bardzo poważnych różnic jakie ich dzieliły, potrafili się zjednoczyć i działać wspólnie dla dobra odradzającej się Ojczyzny. Potrafili swoje własne dobro i cele poświęcić dobru Ojczyzny. Taki sposób myślenia bardzo mi odpowiada, bo też uważam, że dobro publiczne jest najważniejsze. Jeżeli ktoś zdecydował się poświęcić służbie publicznej, to właśnie tym powinien się kierować. Jeżeli ktoś chce dbać w pierwszym rzędzie o własne dobro, to powinien się poświęcić działalności gospodarczej i w ten sposób się realizować. Nie ma w tym nic złego, to też jest przecież jakaś forma patriotyzmu. Ja zajmuję funkcję burmistrza Brzeska i dla Brzeska będę pracował z wszystkich sił do ostatniego dnia swojej kadencji. Co będzie potem, zobaczymy, jak pokieruje los. W każdym razie odchodząc z tej funkcji chcę mieś spokojne sumienie i przekonanie, że zrobiłem wszystko co mogłem w najlepszy możliwy sposób, żeby gmina Brzesko przy mnie dobrze się rozwijała.

_

foto: Krzysztof Wasyłek

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Tomasza Latochy – zgoda ponad podziałami

0

Podczas sesji 28 czerwca br. radni miejscy jednogłośnie udzielili burmistrzowi Brzeska Tomaszowi Latosze absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2022 roku. Jak zawsze przy podejmowaniu uchwał dotyczących absolutorium z wykonania budżetu, głosowanie zostało poprzedzone odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej sprawozdanie podsumowujące realizację tego budżetu. Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że przy realizacji budżetu za 2022 zostały spełnione wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych.

Pozytywną opinię sformułowała także komisja rewizyjna wnioskująca o udzielenie absolutorium. Zanim radni przystąpili do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022, w którym ujęte były wszystkie inwestycje większego i mniejszego kalibru zrealizowane w ubiegłym roku. Wiele z nich to efekt prowadzonej od początku kadencji polityki zrównoważonego rozwoju gminy.

W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 18 radnych i wszyscy uczestniczący w tym dniu w sesji Ray Miejskiej w Brzesku, zarówno przy podejmowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania przez burmistrza budżetu za rok 2022 jak i będącej konsekwencją pierwszej uchwały, uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania byli jednomyślni.

Po podliczeniu głosów na sali obrad rozległy się oklaski. Tomasz Latocha za każdym razem od początku obecnej kadencji otrzymuje od radnych 100-procentowe poparcie dla swoich działań.

Udzielenie wotum zaufania jest naturalną konsekwencją udzielenia absolutorium z wykonania budżetu. Burmistrz, mając rozeznanie zarówno w potrzebach gminy jak i finansowych możliwościach, co roku przygotowuje projekt budżetu, który przedstawia radnym.  Od początku kadencji jest to projekt, w którym widać troskę o każde sołectwo i o każdą część miasta. Co roku kolejne zadania, począwszy od tym drobnych, a skończywszy na niezwykle ambitnych o których się mówiło od lat i na mówieniu się kończyło. Radni po dyskusjach na wszystkich komisjach przyjmują przedstawiony projekt, dokonując w nim najczęściej jedynie drobnych zmian i uzupełnień, bo projekt zazwyczaj uwzględnia wszystko to, o czym się przez cały rok mówiło i nie jest wielkim zaskoczeniem. Gdyby więc nie udzielili wotum zaufania za precyzyjne wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w budżecie który sami uchwalili, to by oznaczało, że nie udzielają wotum zaufania samym sobie.

Burmistrz Tomasz Latocha obejmując swój urząd, od początku deklarował, że nie traktuje tego zaszczytnego stanowiska do budowania własnej chwały, tylko jako miejsca służby dla wszystkich mieszkańców, że ma świadomość, iż wybory w sposób naturalny rozbudzają różnego rodzaju emocje, niekoniecznie pozytywne. Jednak kiedy opada kurz powyborczych zmagań, nadchodzi czas ciężkiej pracy, bo dobra przyszłość buduje się w codziennym, nie zawsze medialnie atrakcyjnym, trudzie. Tak zawsze było, jest i będzie. W jednym z udzielonych wówczas wywiadów, odpowiadając na pytanie dotyczące współpracy z radnymi, którzy nie są z popierających go klubów, powiedział, że będzie dążył do współpracy, bo nie ma czasu ani ochoty na marnowanie energii na jałowe kłótnie. Trzeba przyznać, że słowa dotrzymał, i mimo początkowo trudnego okresu, nie dał się sprowokować, nie puściły mu nerwy i nie wszedł na wojenną ścieżkę z nikim, nawet jeżeli spotykał się z próbami robienia z Rady Miejskiej karykatury Sejmu, gdzie jałowe dyskusje i bezsensowne bicie piany jest żenującą codziennością, której musimy być – na nasze nieszczęście – codziennie świadkami. Radni miejscy również przekonali się, że o wiele lepiej i skuteczniej jest współpracować, podejmować wspólne decyzje i realizować je dla dobra mieszkańców gminy, niż kłócić się tylko dlatego „że jest się z opozycji’. Przecież radni miejscy, tak jak wszyscy mieszkańcy naszej gminy, są członkami tej samej społeczności. Znają się, uczestniczą w tych samych imprezach, spotykają się na co dzień w różnych sytuacjach życiowych. Zdecydowanie łatwiej jest żyć, będąc w zgodzie, niż wyszukiwanie sobie na siłę problemów. To – cytując klasyka – „oczywista oczywistość”. Po kilku latach, radni przekonali się, że bicie piany i rozbłyskiwanie na sesjach pod adresem burmistrza, różnego rodzaju, nie zawsze wysokiego lotu filipikami jest trochę żenujące i „szkoda czasu i atłasu” na takie dziecinne zachowanie, bo jest wręcz przeciwskuteczne. No i bardzo słusznie. To świadczy, że radni są jednak osobami poważnymi i nie dają się nakręcać. Przecież można mieć swoje odmienne poglądy polityczne, a równocześnie na gminnym podwórku zgodnie współpracować nad rozwiązywaniem naszych wspólnych spraw z troską i odpowiedzialnością.

Samorządowi tej kadencji przyszło pracować w wyjątkowo trudnych czasach. Burmistrz i radni musieli się zmierzyć z wyzwaniami jakich nie doświadczali ich poprzednicy. Czas bezprecedensowego „zatrzymania” gospodarki i całego życia społecznego ze względu na covid-19, następnie wojna na Ukrainie i największe w okresie powojennym wyzwanie logistyczne związanie z przyjęciem ogromnej liczby uchodźców, i jeszcze na dokładkę gwałtowny wybuch inflacji nie widzianej w takim rozmiarze od czasów osławionej balcerowiczowskiej transformacji. Z tym wszystkim trzeba sobie było poradzić. Można by się oczywiście było kłócić i skakać sobie do oczu, tylko w czym by to pomogło? Co byśmy zyskali, gdybyśmy do tych wszystkich nieszczęść, dołożyli jeszcze wzajemną nienawiść?

Na szczęście w naszej gminie to się nie stało – zarówno burmistrz jak i wszyscy radni stanęli na wysokości zadania i wspólnie pracowali, nad znalezieniem możliwie najlepszych rozwiązań dla piętrzących się trudności. To jest właśnie cecha ludzi dojrzałych. Możemy się różnić, ale jak trzeba się zabrać do roboty, bo bida na horyzoncie, to nikt nie strzela dziecinnego focha forever, tylko po prostu pomaga na ile tylko może. Radni mają swoje niełatwe obowiązki, które powierzyli im mieszkańcy, udzielając właśnie tym osobom swojego zaufania w czasie wyborów. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo i przyjemnie, ale też nikt nikogo nie zmuszał na siłę do bycia radnym. Mieszkańcy oczekują współpracy i wyników, a wszelkiego rodzaju kłótnicy nie mają pozytywnego odbioru.

W imieniu radnych podziękowania i gratulacje złożyła burmistrzowi przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, która między innymi powiedziała: – Składając gratulacje, wiążemy nadzieję z tym, że wysiłek Pana burmistrza, zastępcy burmistrza i Pani skarbnik, jak również wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, Miejskiego Ośrodka Kultury, spółek gminnych, owocować będzie także w kolejnych latach, bowiem zrealizowane teraz inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Udowodnił Pan, że jest burmistrzem skutecznym, potrafiącym realizować projekty, podejmować śmiałe decyzje, starającym się jednoczyć, a nie dzielić. Miniony rok, już jako kolejny, był rokiem szczególnym, w którym wszyscy zostaliśmy poddani wielkim próbom – solidarności, pomocy, otwartych serc. Życzymy wytrwałości oraz pełnej realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców miasta i gminy Brzesko. 

Można powiedzieć, że to krótkie podsumowanie jest wręcz perfekcyjne. Efekty zgodnej współpracy burmistrza, radnych, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, które wprowadzają w życie podjęte decyzje, czyli powodują  że „słowo staje się ciałem” będą służyć obecnym i kolejnym rocznikom i pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Warto mieć w nich swój udział i zapisać się w naszej lokalnej historii jako osoba, która je tworzyła niż krytykowała.

foto. Brzesko.pl

Odyseusze z brzeskiej „Trójki”

0

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku zdobyli III miejsce w odbywającym się w Gdyni Ogólnopolskim Konkursie „Odyseja Umysłu”, będącym krajowym finałem międzynarodowego projektu o tej samej nazwie.

„Odyseja Umysłu” to program edukacyjny, którego celem jest rozwijanie u dzieci i młodzieży szeregu kompetencji kluczowych, między innymi kreatywnego i krytycznego myślenia, inicjatywności i innowacyjności, uważności, empatii i kooperacji. W Polsce realizowany jest od 32 lat. Każdego roku jego uczestnicy mogą sprawdzić się w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych zadań, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole w praktyce, dając wyraz swojej pomysłowości w ramach określonych ograniczeń czasowych, budżetowych i regulaminowych.
Odyseusze uczą się marzyć odważnie i w oparciu o cele, myśleć samodzielnie i nieszablonowo, tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne. Udział w projekcie pozwala im łamać schematy i przyzwyczajenia. Uczy też działania zespołowego, w którym ważna jest otwartość na pomysły i opinie innych. Odyseusze współpracując w grupie nabierają szacunku i zaufania do ludzi o odmiennych poglądach i temperamentach. Nabyte i doskonalone podczas trwania projektu cechy pozostają już na zawsze. Pozwalają maksymalnie wykorzystywać indywidualne talenty oraz zainteresowania wszystkich uczestników, które w zespołowej pracy przynoszą wspaniałe efekty, a przede wszystkim satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.  

Brzescy Odyseusze: Lena Lewandowska, Karolina Madej, Amelia Mrówka, Magdalena Wójcik, Tomasz Fidelus , Marcel Jakubas i Leonard Popiela

W tegorocznej edycji „Odysei Umysłu” uczestniczyło blisko dwa tysiące uczniów z całej Polski.  Szkołę Podstawową nr 3 w Brzesku reprezentowała drużyna w składzie: Lena Lewandowska, Karolina Madej, Amelia Mrówka, Magdalena Wójcik, Tomasz Fidelus , Marcel Jakubas i Leonard Popiela. Ich trenerkami były Agnieszka Dzieńska i Katarzyna Zelek. Przygotowany przez grupę krótki spektakl znakomicie mieścił się w zakresie tzw. Problemu 3 „Twoja Troja” (każdy zespół miał do wyboru jeden z pięciu konkursowych problemów). 

Wszystkie grupy biorące udział w ogólnopolskim finale musiały zmierzyć się także z obowiązkowym Problemem Spontanicznym. Jest to niepowtarzalne zadanie-niespodzianka, którego trudność polega na tym, że Odyseusze do ostatniej chwili nie znają jego treści, a na rozwiązanie go mają zaledwie kilka minut.

Przygotowany przez grupę krótki spektakl znakomicie mieścił się w zakresie tzw. Problemu 3 „Twoja Troja” (każdy zespół miał do wyboru jeden z pięciu konkursowych problemów). 

Wszystkie grupy biorące udział w ogólnopolskim finale musiały zmierzyć się także z obowiązkowym Problemem Spontanicznym. Jest to niepowtarzalne zadanie-niespodzianka, którego trudność polega na tym, że Odyseusze do ostatniej chwili nie znają jego treści, a na rozwiązanie go mają zaledwie kilka minut.

Gdynia, czyli Troja zdobyta.

Dla grupy z Brzeska wyjazd ten był też okazją do poznania ciekawych miejsc w Trójmieście. Trójkowi Odyseusze po obowiązkowych zajęciach związanych z konkursem zwiedzili między innymi Gdańsk, Sopot i Gdynię. Byli na zamku w  Malborku, w Akwarium Gdyńskim,  w Centrum Nauki Experyment oraz w kinie 7D.

Dyrekcja, nauczyciele i sami uczestnicy konkursu za naszym pośrednictwem składają podziękowania wszystkim, którzy pomogli im w tej wspaniałej przygodzie:

Wyjazd na finał nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie Pana Tomasza Latochy Burmistrza Brzeska, któremu z całego serca dziękujemy. Dziękujemy innym życzliwym firmom i instytucjom: Panu Edmundowi Lesiowi – PrezesowiPrzedsiębiorstwa Budowlano-Handlowo-Transportowego „Edmund Leś”, Panu Dominikowi  Chamiole – Prezesowi firmy PAGEN Sp. z o.o.,Panu Jackowi Pukalowi – Prezesowi firmy PROSTER Sp. z o.o.. Dzięki Wam mogliśmy uczestniczyć w tym niezwykłym międzynarodowym konkursie.

_

tekst i foto brzesko.pl

II Brzeski Rajd Terenowy

0

Tłumy mieszkańców gminy Brzesko oraz gości z zewnątrz uczestniczyło w II Brzeskim Rajdzie Terenowym, który odbył się w niedzielę, 16 kwietnia na Bocheńcu w Jadownikach. Głównym organizatorem wydarzenia, które wsparł burmistrz Tomasz Latocha,  była Brzeska Grupa Terenowa, a głównym sponsorem Urząd Miejski w Brzesku.

Tłumy mieszkańców gminy Brzesko oraz gości z zewnątrz uczestniczyło w II Brzeskim Rajdzie Terenowym

Bardzo widowiskowa była część sportowa wydarzenia. Organizatorzy przygotowali tym razem najeżoną pułapkami terenową jazdę na orientację, w której trzeba było wykazać się precyzją, żelazną kondycją i determinacją. Zainteresowanie udziałem w tej szkole przetrwania było olbrzymie, jednak ze względów regulaminowych do startu dopuszczono 25 załóg.

Pierwsze miejsce zajęła załoga reprezentująca team Offroad Sznajder z Wieliczki, czyli Michał i Łukasz Sznajderowie. Tylko oni zdołali zgromadzić komplet 50 pieczątek rozmieszczonych na niezwykle trudnej trasie. Przed rozpoczęciem zawodów, zdaniem większości obserwatorów, zadanie wydawało się niewykonalne, bo po jeden ze stempli można było sięgnąć, wspinając się po ustawionym pionowo samochodzie. Drugie i trzecie miejsce zajęły duety reprezentujące ekipę „Czuby z Rabki”, Przemek Moliński i Arek Czyszczoń oraz Tomasz Kądziołka i Grzegorz Mlekodaj. Obie załogi zebrały po 49 pieczątek, a o końcowej kolejności decydował czas pokonania całej trasy. Zwycięzcy I Brzeskiego Rajdu Terenowego, Artur i Wiktor Korytkowie z Bochni, tym razem uplasowali się na czwartej pozycji z wynikiem 44 „pieczątkowych” punktów. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody, ufundowane między innymi przez Urząd Miejski w Brzesku.

Bardzo widowiskowa była część sportowa. Organizatorzy przygotowali najeżoną pułapkami jazdę terenową na orientację.

Bogaty był program wydarzeń towarzyszących rajdowi. Wśród nich największym powodzeniem cieszył się specjalnie przygotowany tor przeszkód, po którym poruszały się miniaturowe terenówki zdalnie sterowane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Chętnych było tak wielu, że w pewnym momencie wyczerpały się akumulatory zasilające repliki terenowych pojazdów. Niektórzy uczestnicy byli jednak na taką ewentualność przygotowani, przynosząc ze sobą własne samochodziki. 

Zgodnie z zapowiedziami, strefa gastronomiczna prezentowała się bardzo zachęcająco. Apetyty dopisywały na tyle, że ludzie obsługujący tę strefę zmuszeni zostali o kilkukrotne uzupełnianie kulinarnych zapasów. O muzyczną oprawę zadbał DJ’s Team, czyli Wojciech Duch – ceniony w regionie didżej i wodzirej. Nad bezpieczeństwem czuwały służby medyczne oraz druhowie z jednostki OSP Jadowniki.

Po ciężkiej walce przychodzi czas na smak owoców

Wzgórze Bocheniec podczas rajdu odwiedzili harcerze reprezentujący Szczep Czarny w Jadownikach, którzy prowadzili kwestę na leczenie Igorka z Biadolin – niespełna rocznego chłopca chorego na rzadką odmianę nowotworu. Leczenie, rehabilitacja, dojazdy i sprzęt medyczny to najpilniejsze potrzeby Igorka i jego rodziny. Do akcji czynnie włączyli się przedstawiciele firmy XoniCraft z Dołów, którzy przeprowadzili między sobą wewnętrzną zbiórkę i przekazali na ten cel pokaźną kwotę pieniędzy. Ich śladem podążyło także wielu uczestników samochodowego pikniku w Jadownikach.

To nie są faceci w rurkach popijający jarmużowe latte.

Sponsorzy II Brzeskiego Rajdu Terenowego

URZĄD MIEJSKI w BRZESKU (SPONSOR GŁÓWNY),  Pizzeria Pomodoro, Buduj24.pl., Snorkele.pl, R-Glass Detailing – bezinwazyjne przyciemnianie szyb, KingCars – wypożyczalnia samochodów, Pro Color –  Lakiernia Proszkowa, Dance & fitness house Bochnia, Isotermika – Rozwiązania termoizolacyjne dla stolarki budowlanej, EL-BUD Borzęcin, F.H Kasia i Tomek Sprzęt Ogrodniczy Elektronarzędzia, Stowarzyszenie Be Active, JO-PA Sklep-Serwis, Podlaskie Centrum Modelarskie – Sklep Modelarski Białystok, MAHI – sprzedaż samochodów,. ZPUH ZUMEC, EKO-TRANS Wojciech Dadej, MRÓWKA-SERWIS Jadowniki, ZUMEC, EURO AUTO DADEJ, NovuM Nikodem Misina, A4 STUDIO – Maria Borowiecka.

Organizatorzy

BRZESKA GRUPA TERENOWA, NETSYSTEM – Rafał Cyga, AUTO-JEZIOREK – Paweł Jeziorek, H20 – Dawid Mularz, DJS TEAM BRZESKO – Wojciech Duch, GOMECO – Piotr Kędra oraz Dominika Cyga i Robert Sowa.

_

Brzesko.pl

Z A W I A D O M I E N I E o zebraniu osiedlowym

0
Exif_JPEG_420

BURMISTRZ BRZESKA ZAWIADAMIA I UPRZEJMIE ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „OKOCIMSKIE”,
NA OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓREGO CELEM BĘDZIE WYBÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OSIEDLA

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 18.00
W BUDYNKU KRĘGIELNI PRZY ul. BROWARNEJ 13 a

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wystąpienie Burmistrza Brzeska.
3. Przedstawienie zebranym zasad wyboru uzupełniającego Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
5. Wybór uzupełniający Przewodniczącego Zarządu.
6. Wolne wnioski i zapytania.
W przypadku braku kworum – zebranie odbędzie się w tzw. drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godzinie 18.15


Prosimy o liczne przybycie.

_

Brzesko.pl

Brzesko na rowerze

0

Brzesko na rowerze

Wydarzenie jest częścią projektu promującego niskoemisyjny transport poprzez organizację rodzinnego rajdu rowerowego, modernizację ścieżki przyrodniczej, pokazy oraz stworzenie aplikacji „ślad węglowy”
Termin: 30 kwietnia 2023 r.
Miejscowość: Brzesko, Plac Kazimierza

Program:
10:00 – 12:45 – wydawanie pakietów startowych
13:00 – rodzinny rajd rowerowy
16:00 – pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez OSP Poręba Spytkowska
Dystans: ok. 11 km
Trasa płaska – 70% asfalt / 30% leśna ścieżka utwardzona

 

WARUNKI UCZESTNICTWA w RAJDZIE ROWEROWYM
👉uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
👉dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
👉każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatorów „Karcie Zgłoszenia”, w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu
👉w przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń uczestnik powiadamia głównego organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję
👉uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.

PAKIET STARTOWY
W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
-numer startowy
-artykuły pozyskane od sponsorów
-pamiątkowa koszulka
-wodę na mecie rajdu
-materiały informacyjne i reklamowe

W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego.
Podczas rajdu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej lub roweru.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

RAJD MA CHARAKTER OTWARTY i UDZIAŁ JEST DARMOWY.

REGULAMIN: https://www.brzesko.pl/media/assets/regulamin-rowery-brzesko-2023.pdf

ZAPISY: https://kepasport.pl/…/brzesko-na-rowerze-darmowy-rajd/

_

Brzesko.pl

Hala w Mokrzyskach rozpoczęła działalność

0

W czwartek, 13 kwietnia 2023, w Mokrzyskach odbyła się długo wyczekiwana uroczystość otwarcia hali sportowej, która została wybudowana przy miejscowej Szkole Podstawowej.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Kądziołka, sołtys Mokrzysk Kamil Trąba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrzyskach Marek Kossoń, przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Szuba oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Pawlik. Salę sportową poświęcił proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Mokrzyskach ksiądz Stanisław Tokarski.

Salę sportową poświęcił proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusa w Mokrzyskach ksiądz Stanisław Tokarski.

Podczas uroczystości odbyła się projekcja krótkiego filmu obrazującego historię poszczególnych etapów tej budowy. Na scenie zaprezentowały się dzieci z Zespołu Regionalno-Artystycznego działającego w miejscowej szkole już od prawie 50 lat. Ich program został przygotowany pod kierunkiem Matyldy Chruściel, Renaty Cisak, Katarzyny Gawendy-Dereli, Aliny Jarek i Joanny Maderskiej. Ciepło przyjętą niespodzianką był występ pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrzyskach.

Gospodynie wiejskie z Mokrzysk jak zwykle dały czadu. W dynamicznym pełnym humoru występie w niczym nie ustępowały młodzieży

Ostatnim akcentem części artystycznej była piosenka wykonana przez Szymona Pawlika w niezwykle efektownej scenerii. W końcowej części utworu na salę wjechał pokaźnych rozmiarów tort, a temu wjazdowi towarzyszyły eksplozje fajerwerków i konfetti. Jeszcze zanim opadły emocje, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha wręczył na ręce dyrektora szkoły Marka Kossonia komplet dużych figur szachowych, które zostały w okamgnieniu rozpakowane przez najmłodszych uczniów. Upominki i prezenty przekazali również przedstawiciele wielu lokalnych przedsiębiorstw i instytucji – między innymi firma CANPACK, OSP Mokrzyska, Rada Parafialna w Mokrzyskach, poseł Stanisław Bukowiec, dyrektorzy szkół, a także Małgorzata Piech i państwo Zacharowie. Posłowie Stanisław Bukowiec i Władysław Kosiniak-Kamysz oraz honorowy prezes Ludowego Klubu Sportowego Strażak Mokrzyska Józef Woda przesłali okolicznościowe listy gratulacyjne.

Nowa hala, nowe możliwości. Marzenia się spełniają, dlatego warto je mieć.

Po głównych uroczystościach przyszedł czas na zwiedzanie pomieszczeń całego obiektu. Dodatkowo w przewiązce łączącej hale ze szkołą przygotowano wystawę dokumentującą wszystkie wydarzenia związane z tą największą w ostatnich latach inwestycję dotyczącą rozbudowy infrastruktury szkolno-sportowej. Tymczasem na parkiecie rozpoczęły się prowadzone przez wytrawnych animatorów gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. W godzinach popołudniowych zostały rozegrane dwa mecze. Najpierw zmierzyły się młode koszykarki UKS Dragon Mokrzyska i MOSiR Bochnia, później dorośli siatkarze MKS Gryf Brzesko i Volley Team Gromnik. Już następnego dnia po uroczystym otwarciu hali rozpoczęły się w niej regularne zajęcia wychowania fizycznego i treningi niedawno założonego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dragon Mokrzyska. Korzystaniem z tego obiektu zainteresowanych jest wiele okolicznych stowarzyszeń i klubów sportowych.

  Jeden z głównych celów, jaki postawiłem sobie na początku tej kadencji, to wyrównanie szans dla rozwoju sportowego dzieci i młodzieży w całej gminie.

Mokrzyska są pierwszą miejscowością w północnej części gminy Brzesko, w której powstała pełnowymiarowa przyszkolna sala sportowa. Wspominał o tym w swoim wystąpieniu burmistrz Brzeska.

Jeden z głównych celów, jaki postawiłem sobie na początku tej kadencji, to wyrównanie szans dla rozwoju sportowego dzieci i młodzieży w całej gminie. Hala w Mokrzyskach to pierwszy taki obiekt na północ od autostrady. W dalszej kolejności wybudowane zostaną sale sportowe w Szczepanowie  i Buczu. W naszych planach jest także znajdująca się na południu Poręba Spytkowska – zapowiada Tomasz Latocha.  

W organizację uroczystego otwarcia hali sportowej w Mokrzyskach zaangażowani byli:

Nauczyciele PSP w Mokrzyskach – Matylda Chruściel, Renata Cisak, Katarzyna Gawenda-Derela, Alina Jarek, Joanna Maderska, Marek Bochenek i Konrad Borowiec;
Rada Rodziców PSP Mokrzyskach;
Barbara Kuczek – dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UM w Brzesku;
Panie z KGW w Mokrzyskach – Małgorzata Bober, Jadwiga Brzózka, Wioletta Jarosz, Sabina Koczwara, Agnieszka Lewandowska, Joanna Młyńska, Joanna Pasula, Iwona Tomasik, Andżelika Smulska i Barbara Sorota;
Firma Kaledonia;
Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku;
Restauracja Rzym – Mateusz Tekiela i Krzysztof Zachara;
Monika i Piotr Kądziołkowie.

Koncert charytatywny dla Marcina Sumary – 5 maja 2023

0

5 maja w sali audytoryjnej MOK odbędzie się koncert charytatywny na dalsza rehabilitację pochodzącego z Brzeska Marcina Sumary. Marcin ma 37 lat. Zmaga się z porażeniem czterokończynowym po udarze krwotocznym, którego doznał dwa lata temu. Marcin nie poddał się i od tego czasu nieprzerwanie walczy, by powrócić do normalności.

Marcin każdego dnia walczy aby wrócić do normalności

Mój organizm wiele zniósł. Zapalenia płuc, Covid zaraz po wylewie, bakterię oddziałową, respirator, brak ruchu, żywienie za pomocą PEG-a, tracheotomię i wiele innych. Jestem silny, czasem czuję się jak wojownik. Miewam gorsze dni jak każdy. Obecnie jem sam, oddycham samodzielnie, ruszam się, zaczynam mówić. Czuję się dobrze, choć wcześniej nie dawano mi na to żadnych szans. Niestety, rehabilitacja to kosmiczne koszty, nawet, gdy jest mi niezbędna – pisze Marcin w liście opublikowanym na stronie zbiórki utworzonej przez jego najbliższych (https://www.siepomaga.pl/marcin-sumara)

 

Marcinowi pomaga sztab profesjonalnych terapeutów naprawdę o bardzo różnych specjalnościach

Razem możemy wiele. Pomóżmy Marcinowi stanąć na nogi!

Zaczynamy 5 maja o godz. 18:00. Wystąpią wokaliści z Dębińskiego Centrum Kultury. W trakcie koncertu będą odbywały się licytacje. Dostępna będzie również specjalna skarbonka.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali darmowe wejściówki będą dostępne do odbioru na portierni RCKB.

Zapraszamy razem z Urzędem Miejskim w Brzesku oraz Dębińskim Centrum Kultury. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

 

_

tekst i plakat: MOK Brzesko, fotografie: archiwum rodziny Marcina

Odszedł Wojciech Rosa

0

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość, że 11 kwietnia 2023 roku, po długiej chorobie, w wieku 53 lat odszedł Wojciech Rosa – obdarzony wielkim sercem wspaniały człowiek, działacz społeczny, inicjator wielu przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców gminy.

Wojciech Rosa – obdarzony wrażliwą duszą i pięknym głosem artysta, miłośnik koni

Śp. Wojciech Rosa od lat wielokrotnie współpracował z Urzędem Miejskim, wspierając organizacyjnie najważniejsze wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, historycznym i religijnym. Był siłą napędową i czynnym uczestnikiem regularnych zajęć teatralnej Grupy 25+ i chóru Gaudium. Udzielał się także artystycznie w najbardziej spektakularnych widowiskach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury. Wszystko to czynił bezinteresownie, zawsze kierując się sercem. Trudno pogodzić się z myślą, że opuścił nas człowiek pełen energii i potrzeby aktywnego współistnienia z każdą grupą społeczną.

Pogrążeni w smutku składamy kondolencje najbliższej rodzinie i wszystkim przyjaciołom.

                                                                                                                                             Cześć Jego pamięci!