Budowa kanalizacji w Jasieniu

W dniu 05.03.2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Grzegorz Brach oraz Członek Zarządu Bogusław Sambor podpisali umowę z Firmą Usługowo – Handlową „MONTER” Artur Kasprzyk, ul. Matejki 6, 32-700 Bochnia na realizację inwestycji pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1750/3, 1107/4, 1106/4 i in. w miejscowości Jasień. Koszt inwestycji wyniesie 328.168,50 zł., a zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do dnia 30.07.2021r. Inwestycja dofinansowana w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

___

Brzesko.pl