Ogród Jordanowski pod pełną kontrolą

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha dokonuje odbioru świeżo zainstalowanego systemu monitoringu, który już został zsynchronizowany z policyjnym stanowiskiem obserwacji. 
Zadaniem systemu jest pełna obserwacja i kontrola parku. System składa się z 5 stałych kamer i jednej obrotowej o bardzo wysokiej rozdzielczości, która w przypadku stałych kamer wynosi 6 megapikseli, natomiast obrotowa kamera ma rozdzielczość na poziomie 4 megapikseli. Dla porównania, według standardów obowiązujących przy instalacji kamer obsługujących publiczne miejsca, stosuje się zazwyczaj rozdzielczość w wysokości 2 megapikseli. Dodajmy na marginesie, że w większości monitorowanych miejsc w Brzesku funkcjonują już 4-pikselowe kamery.
Przy montowaniu kamer i całego systemu w Ogrodzie Jordanowskim wykorzystano łącza światłowodowe. Wykonano też dodatkowe zasilanie, do którego w przyszłości zostaną podłączone nowe oświetleniowe lampy. 
Kwota wykonania zadania to około 75 tys. brutto. 

UM Brzesko