BOSiR otwiera obiekty

Powoli powraca życie na sportowych obiektach administrowanych przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W czerwcu uruchomione zostały znajdujące się przy krytej pływalni boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej, a także ORLIK-2012. Czynne są też kręgielnia i sąsiadujący z nią kort tenisowy. Oczywiście, na każdym z tych obiektów obowiązują pewne rygory wynikające z obostrzeń wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa. W lipcu planowane jest również otwarcie samej pływalni. Cały czas trwają prace remontowe i modernizacyjne podjęte przez pracowników BOSiR-u  jeszcze w czasie, kiedy żaden z tych obiektów nie był dla ich użytkowników dostępny.


– Czas panującej epidemii koronawirusa wykorzystaliśmy do przeprowadzenia koniecznych prac naprawczo-remontowych naszych obiektów – mówi Marek Dadej, dyrektor BOSiR-u –  Na przykład zanim otworzyliśmy kręgielnię, wykonaliśmy prace polegające na dokonaniu wzmocnienia konstrukcji rozbiegów kręglarskich i wymianie gumowej nawierzchni na rozbiegach. Wzmocniona została też konstrukcja pod szachownicami, a uszkodzone szachownice wymieniliśmy. Ponadto wzmocniliśmy bandy blachą, a także zamontowaliśmy nowe kręgle. To były niezbędne prace i zostały wykonane, kiedy nasze obiekty z wiadomych powodów były nieczynne.. Łączna wartość tylko tych prac to 13 tysięcy złotych. Remonty i modernizacje przeprowadziliśmy we wszystkich dziedzinach wchodzących w zakres naszej działalności.

Prace, o których mowa, wykonane zostały na terenie krytej pływalni, udoskonalony został system monitoringu Strefy Płatnych Parkingów, gruntownym remontem objęta została miejska fontanna. Już wkrótce będzie można też zauważyć zmiany w obrębie boiska ORLIK-2012. Warte podkreślenia jest to, że wszelkie działania zaplanowane przez dyrektora podejmują sami pracownicy BOSiR-u.


Kryta pływalnia

Trwają intensywne prace zmierzające do jak najszybszego otwarcia krytej pływalni. Większość z tych prac została już wykonana. Usunięto wszelkie usterki w niecce basenowej. Zregenerowane zostały złoża filtracyjne, czyli znajdujące się w filtrach materiały takie jak węgiel, piasek kwarcowy, antracyt czy dolomit. 

Wykonano też uzupełniającą instalację w celu usprawnienia istniejącej technologii uzdatniania wody. Pozwoli to obniżyć koszty eksploatacyjne poprzez wydłużenie cyklów wstecznego płukania z częstotliwości co 2-3 dni do cyklu 4-5 dni. Zmniejszy się zużycie wody, tym samym zmaleje ilość ścieków. Mniej też zużyje się energii do podgrzewania wody. Nie bez znaczenia jest fakt, że poprawią się parametry wody po jej uzdatnieniu. Nastąpi redukcja chloru związanego, dzięki czemu woń tego gazu będzie prawie niewyczuwalna, a sama woda będzie bardziej klarowna. Koszt tej inwestycji to 53 tysiące złotych. Zakupiono i zamontowano pięć lin tłumiących fale w basenie pływackim. W celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów zostały zakupione i zainstalowane trzy lustra służące do obserwacji przez ratowników tzw. martwych stref. Klienci krytej pływalni będą mieć do dyspozycji pięć urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji rąk. Zmiany zauważalne są też na zewnątrz pływalni. Odnowione zostało ogrodzenie działki, na której znajduje się ten obiekt.


Fontanna i parkingi

Po długiej przerwie znowu może być czynna usytuowana na płycie brzeskiego Rynku fontanna miejska, która została poddana gruntownej modernizacji. Zakres prac był bardzo szeroki, a i koszty remontu niemałe.

– Po konsultacji z panem burmistrzem doszliśmy do wniosku, że trzeba zainwestować w nowe części i urządzenia, aby fontanna wreszcie mogła funkcjonować bez zakłóceń. Jest to obiekt, przy którym lubią przebywać mieszkańcy Brzeska, z uwagi na położenie jest też niejako jedną z ważniejszych wizytówek miasta. Po modernizacji fontanna zyskała na estetyce. Najważniejsze jest jednak to, że wreszcie zostanie uruchomiona, jeśli tylko związane z epidemią zalecenia na to pozwolą – wyjaśnia Marek Dadej.

W pierwszej kolejności został udrożniony system rurociągów doprowadzających wodę do niecki fontanny. Zakupiono i zamontowano nowy zestaw urządzeń filtracyjnych. Sama niecka została oczyszczona i zaimpregnowana  specjalnym środkiem Hydrostop, który zapewnia skuteczne uszczelnienie betonu, a stosowany jest głównie w zbiornikach wodnych. Beton po impregnacji został pokryty nową okładziną. Już wkrótce pojawią się nowe lampy służące do iluminacji strumienia wody. Konserwacji poddana została automatyka i system sterowania. Koszt wszystkich przeprowadzonych tutaj prac wyniósł 96 tysięcy złotych.

BOSiR obsługuje też Strefę Płatnych Parkingów (SPP). I w tej dziedzinie przerwa spowodowana epidemią została wykorzystana na prace zmierzające do poprawy funkcjonowania tej strefy. Wydano na te zadania 118 tysięcy złotych. Na ten koszt złożyły się między innymi zakup i instalacja 18 czytników kart płatniczych w parkomatach, zakup pięciu terminali do kontroli oraz pięciu mobilnych drukarek, a także kupno specjalnego programu (EXEC PARKINGI MOBILE) do obsługi przenośnych urządzeń będących na wyposażeniu parkingowych. W miejscach wyznaczonych na miejskie płatne parkingi pojawią się też nowe znaki drogowe. 

Już w najbliższym czasie na terenie boiska ORLIK 2012 stanie nowy kontener biurowo-socjalno-sanitarny. Stary kontener zostanie odremontowany i będzie mógł być nadal wykorzystywany, w innym miejscu. Dyrektor BOSiR-u i pracownicy dołożyli wszelkich starań, aby wszystkie pozostające w ich gestii obiekty sportowe mogły znowu służyć mieszkańcom. Użytkownikom tych obiektów pozostaje tylko stosować się do zaleceń, które są opublikowane na stronie internetowej BOSiR-u, a także na tablicach ogłoszeń. 

 

Zasady korzystania z obiektów sportowych BOSiR-u:

– badanie temperatury ciała

– zachowanie społecznego dystansu,

– obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt, natomiast przebywając np. na boisku nie ma obowiązku zasłaniania twarzy),

– ograniczona liczba osób (kort tenisowy: 4 osoby),

– weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),

– brak możliwości z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

– dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

– obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt

– korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.  

UM Brzesko