Zachodnia obwodnica Brzeska ma powstać do 2023 roku

W poniedziałek Starosta Brzeski Andrzej Potępa gościł w Starostwie Powiatowym w Brzesku Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Spotkanie upłynęło pod znakiem dobrych wiadomości  Tematem przewodnim były inwestycje drogowe na terenie Powiatu Brzeskiego

Bardzo ważna inwestycja, o którą zabiegał Powiat Brzeski –
2 etap zjazdu z autostrady A4, odcinek nazywany także zachodnią obwodnicą Brzeska – ma powstać do 2023 roku. Trasa połączy aktualny fragment zjazdu z „Sądeczanką”. Przetarg na projekt i budowę obwodnicy zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Pan Minister ogłosił również zwiększenie finansowania do ponad 3 mld zł na planowaną przebudowę drogi krajowej nr 75 do Nowego Sącza.

Ministrowi towarzyszyli Marszałek Województwa Małopolskiego Edward Czesak oraz dyrektor GDDKiA w Krakowie – Tomasz Pałasiński. Rozmawiano także o trudnej sytuacji hydrologicznej w Powiecie Bocheńskim. Pan Marszałek Edward Czesak poinformował o przeznaczeniu 20 mln zł na likwidację skutków powodzi i podtopień w Małopolsce.

Powiat Brzeski