Budowa ronda między Jodłówką i Jasieniem


O potrzebie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1435 K Brzesko – Cerekiew, nr 1442 K Krzeczów – Grądy i drogi gminnej w Jodłówce na rondo mówiło się od kilku lat. Teraz dzięki podpisanemu porozumieniu przez Gminę Rzezawa, Gminę Brzesko, Powiat Bocheński i Powiat Brzeski (koordynator projektu i realizator inwestycji) uda się doprowadzić do wykonania tego zadania. Każdy z samorządów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ronda przeznaczył po 20 tys. zł.

Inwestycja na styku Jodłówki i Jasienia oprócz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym zakłada także stworzenie chodnika dla pieszych.
 
Rzezawa.pl/ Życie Brzeska