Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, obejmującej działkę ewidencyjną nr 598 o pow. 0,05 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Lewniowa, gm. Gnojnik.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI