Ochronne szczepienia lisów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Życie Brzeska