Warunki uczestnictwa we mszy świętej

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z niebezpieczeństwem zarażenia korona wirusem wywołującym chorobę covid-19, biskupi w poczuciu odpowiedzialności za  zdrowie wiernych, aby  wspomóc skuteczną walkę z rozszerzaniem się niebezpiecznego koronowirusa, co wymaga między innymi radykalnego ograniczenia kontaktów pomiędzy ludźmi, oraz równocześnie uspokoić sumienia tych dla których udział w niedzielnej Mszy Św. jest nie tylko prostym nakazem religijnym, ale autentyczną wewnętrzną potrzebą, zdecydowali się na udzielenie na czas trwania zagrożenia formalnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy w kościele.  Wierni mogą spełnić ten obowiązek uczestnicząc we Mszy transmitowanej przez środki masowego przekazu, przez telewizję, radio lub w Internecie przez media społecznościowe.

Co oznacza uczestnictwo we mszy za pomocą środków masowego przekazu?

Po pierwsze musi to być bezpośrednia transmisja, to znaczy liturgia musi być sprawowana w tym momencie kiedy ją oglądamy na ekranie lub słuchamy w radiu. Nie może to być jakaś retransmisja mszy która kiedyś miała miejsce i obecnie jest odtwarzana, albo sobie np. oglądamy zapis jakiejś mszy np. weselnej w której kiedyś uczestniczyliśmy jako zaproszeni goście.

Po drugie, aby spełnić warunek udziału we Mszy transmitowanej za pomocą środków masowego przekazu lub mediów społecznościowych, należy się zachowywać tak jakbyśmy fizyczne w tej mszy uczestniczyli w kościele, tzn. zachowywać wszystkie postawy jakie przyjmuje się uczestnicząc we Mszy, a więc powstanie czy uklękniecie we właściwym momencie itp. Tak jak się zachowujemy kiedy uczestniczymy we mszy kiedy jesteśmy (np. ze względu na wielu wiernych) na zewnątrz kościoła czy kaplicy, ponieważ nie możemy zmieścić się do środka i uczestniczymy w niej słuchając przez głośniki. Nie spełnia więc warunku „uczestnictwa” we Mszy sam fakt, że transmisja sobie leci a my na luzie przy kawie sobie słuchamy, albo wykorzystując czas słuchając gotujemy niedzielny obiad.

Współczesne środki masowego przekazu oraz media społecznościowe dają ogromne możliwości. Możemy ze spokojem sumienia, pozostając w domu w tych trudnych dniach, spełnić obowiązek wynikający z naszej katolickiej wiary. Dzięki mediom społecznościowym, coraz więcej parafii prowadzi transmisje live z mszy odprawianych w parafialnych kościołach. Dzięki temu wierni mogą uczestniczyć we Mszy sprawowanej w swojej wspólnocie parafialnej odprawianej przez swojego księdza.

Biskupi udzielając wiernym formalnej dyspensy w oparciu o przepisy Kodeksu prawa kanonicznego, stanęli na wysokości zadania i zachowali się bardzo odpowiedzialnie. Wierni mogą skorzystać z tych możliwości spełniając swój obowiązek w sposób godziwy i odpowiedzialny, traktując uczestnictwo we mszy poważne, tak jakby fizycznie byli w kościele.

Życie Brzeska