EKSPANSJA FIRM NA RYNKI UNII EUROPEJSKIEJ – SZKOLENIE

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości ekspansji firm na rynki Unii Europejskiej. Efektem warsztatów będzie przygotowanie dokumentu stanowiącego ramy Strategii Eksportowej Firmy. Dokument ten jest jednym z wymogów dla firm z sektora MŚP, które chcą korzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miejsce: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28a, w Tarnowie. Data: 17-18 grudnia 2019 r., godz. 09.00-16.00.

Program szkolenia 17 grudnia 2019:
8.30- 9.00 – rejestracja uczestników
9.00- 10.00 – rozpoczęcie działalności eksportowej; wyznaczenie celów eksportowych analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu
10.00- 10.20 – przerwa kawowa
10.20- 12.00 – analiza pozycji – przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych (przy wykorzystaniu analizy SWOT); wybór krajów do ekspansji zagranicznej; analiza rynków docelowych
12.00- 12.20 – przerwa kawowa
12.20- 13.00 – dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa
13.00- 13.40 – lunch
13.40- 16.00 – określenie podstawowych etapów realizacji działań eksportowych

18 grudnia 2019 – warsztaty – tworzenie strategii wejścia na rynki zagraniczne
8.30- 9.00 – rejestracja uczestników
9.00- 10.00 – analiza i wskazanie priorytetowego rynku pod kątem produktów i usług
10.00- 10.20 – przerwa kawowa
10.20- 12.00 – analiza konkurencji, opis wyznaczonych celów
12.00- 12.20 – przerwa kawowa
12.20- 13.00 – opis sposobu wejścia na priorytetowy rynek zagraniczny
13.00- 13.40 – lunch
13.40- 16.00 – szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Udział w warsztatach prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 12 grudnia 2019 r. Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Rozwoju Gospodarczego, tel. 14 688 26 45, e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl
Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji jest przesłanie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Życie Brzeska