Święto Pracowników Socjalnych i jubileusz 20-lecia istnienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku

W dniu 21 listopada w całej Polsce obchodzony jest, ustanowiony na mocy ustawy o pomocy społecznej, Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku spotkali się ludzie zajmujący się na co dzień szeroko rozumianą pracą socjalną, czyli pomaganiem osobom wymagającym pomocy i wsparcia, a więc pracownicy gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Domu Dziecka i innych placówek świadczących pomoc społeczną. Przybyli zaproszeni goście min: Starosta Andrzej Potępa, Wicestarosta Maciej Podobiński, V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Wójtowicz-Woda, Radny –  Członek Zarządu Powiatu Marek Antosz. Radna Ewa Cierniak-Lambert –Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodzinnej, radny Jacek Frankowski – Przewodniczący Komisji Oświaty i radny Henryk Anioł.

W tym roku obchody Święta Pracowników Socjalnych, pododnie jak w poprzednich latach,  odbywały się przez dwa dni. W pierwszym dniu miała miejsce główna uroczystość, a w drugim tradycyjnie odbyło się bardzo ciekawe szkolenie dla pracowników Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Brzesku.  Tematem szkolenia był dialog motywujący jako narzędzie pracy socjalnej. Szkolenie prowadził pan Dominik Meinhart-Burzyński – Prezes Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego.

Uroczystość zaczęła się złożenia podziękowań przybyłym na uroczystość pracownikom socjalnym z całego powiatu za ich trudną pracę, a także życzeń dalszych sukcesów i satysfakcji z tego, że udało się komuś pomóc. Wszystkich nieszczęść się nie wyeliminuje, bo nie jest to w mocy człowieka, ale można sprawić, żeby były one mniejsze i łatwiej było je udźwignąć. 

W Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B, gdzie mieści się również siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, do którego przybyli na uroczystość pracownicy ze wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie brzeskim, oraz dyrektorzy instytucji na co dzień współpracujących z PCPR, gdzie odbyła się uroczystość, 7 pracowników pomocy społecznej zostało uhonorowanych okolicznościowymi dyplomami przyznanymi przez Zarząd Powiatu. Starosta Andrzej Potępa wspólnie z V-ce Starostą Maciejem Podobińskim wręczyli dyplomy:

– Pani Jolancie Gaweł z GOPS w Dębnie – za niekonwencjonalną działalność na rzecz rozwiązywania problemów osób i rodzin wynikających z bezrobocia, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz  zagrożenia wykluczeniem społecznym. 

– Pani Bożenie Święch z GOPS w Gnojniku – za ogromną empatię, bezinteresowność, autentyczność i wiarygodność. Za poszanowanie godności drugiego człowieka a także za wieloletnią i pełną zaangażowania 38 letnią pracę na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. 

– Pani Marii Stanczykiewicz z MOPS w Brzesku – za wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, nieustanną gotowością do łagodzenia konfliktów oraz za ogromne wsparcie dla młodszych koleżanek stawiających pierwsze kroki w zawodzie pracownika socjalnego jak i czterdziestoletnie doświadczenie w pracy. 

– Pani Alicji Całka z MOPS w Brzesku – za duże zaangażowanie w pracę , rzetelne i dokładne rozpatrywanie spraw, kierowanie się dobrem drugiego człowieka oraz czterdziestoletni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego. 

– Pani Danucie Brzoza z SP ZOZ w Brzesku – Za profesjonalizm w pracy zawodowej, empatię i efektywność ,duże zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów pacjentów i ich rodzin oraz działania na rzecz społeczności lokalnej i wieloletni staż pracy. 

– Pani Marioli Kwinta z DPS Brzesko (Ochronki) – za życzliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wyrozumiałość wobec ludzi oraz chęć zapobiegania cierpieniu drugiego człowieka, wrażliwość na ludzką niedolę, szacunek do drugiego człowieka oraz podejmowanie wszystkich możliwych działań umożliwiających znalezienie rozwiązania problemu.  

– Pani Czesławie Cieśla z GOPS w Szczurowej – za całokształt wieloletniej działalności w pomocy społecznej a w szczególności za otwartość i empatię oraz umiejętność angażowania środowiska lokalnego w określonym przedsięwzięciu. 

Panie oprócz dyplomów otrzymały również białe róże, często określane są mianem „kwiatów niosących światło”, wskazują na czystość, powściągliwość, lojalność i szacunek – są symbolem pracy socjalnej. 

W kolejnej części spotkania odbył wykład pana Norberta Paproty – Dyrektora MOPS w Bochni zatytułowany  ” O pracy socjalnej, pomocy społecznej i idei empowermentu”. 

Wykłady stają się już stałym elementem obchodów i stanowią w pewnym sensie praktyczny prezent dla pracowników socjalnych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku, które jest organizatorem uroczystości. 

Przed trzema laty, kiedy PCPR w Brzesku po raz pierwszy zorganizował święto Pracowników Socjalnych, spotkanie rozpoczęło się od bardzo interesującego wykładu na temat „Jak pracować nie zatracając siebie – Superwizja luksus  czy konieczność? w wykonaniu pani Iwony Wiśniewskiej, psychologa, pedagoga, seksuologa Dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, certyfikowanej specjalistki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ambasadora ogólnopolskiej akcji „Dzieciństwo bez przemocy”, występującej jako ekspert w programie telewizji TVN „Rozmowy w toku”. Wykład dotyczył trudności z jakimi mogą spotkać się pracownicy socjalni w wykonywaniu swojej pracy oraz sposobów zabezpieczenia się, aby te trudne emocjonalnie sprawy z którymi spotykają się w swojej pracy, nie wpływały negatywnie na ich prywatne życie i życie ich rodzin. 

W dwa lata temu tematem przewodnim były zachowania agresywne ze strony klientów pomocy społecznej i jak sobie z takimi sytuacjami radzić. 

W bieżącym roku motywem przewodnim był dialog motywujący

W bieżącym roku Święto Pracownika Socjalnego połączone było z jubileuszem 20-lecia powstania PCPR w Brzesku. Bogatą historię PCPR przedstawił w swojej brawurowo z ogromnym humorem przedstawionej prezentacji mec. Bartłomiej Gogola, udzielający pomocy prawnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym w  strukturach PCPR w Brzesku.

Z okazji jubileuszu wyróżnienie od dyrektora PCPR otrzymali pracownicy PCPR Piotr Baka (specjalista ds. PFRON) i Małgorzata Hawryś (kierownik rodzinnej Pieczy zastępczej w PCPR Brzesko), którzy mogą się pochwalić najdłuższym stażem pracy w PCPR. Byli bowiem w zespole prawie od samego początku i doskonale pamiętają czasy tworzenia tej instytucji, która w trakcie swojego 20 letniego istnienia aż trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę, aby ostatecznie osiąść przy na „Zielonce” przy ul. Piastowskiej 2B, gdzie wszyscy potrzebujący wsparcia mogą szukać profesjonalnej pomocy. 

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę, na pamiątkę tej jubileuszowej uroczystości od dyrektora PCPR Stanisława Lamberta okolicznościowe statuetki statuetki  otrzymali przedstawiciele wszystkich instytucji z którym PCPR współpracuje aby sprawnie realizować powierzone sobie zadania, a więc wszystkie GOPS-y i MOPS-y z powiatu brzeskiego, Dom Dziecka w Jasieniu, WTZ w Zawadzie Uszewskiej, WTZ w Brzesku, DPS w Brzesku, DPS w Porąbce Uszewskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Policja.

Dyrektor Stanisław Lambert, któremu pod wpływem prezentacji mec. Bartłomieja Gogoli zebrało się na wspominki, wspomniał nie tylko o spartańskich warunkach w początkach działania PCPR (kto wysłuchał prezentacji ten wie o co chodzi), przypomniał również jak kształtował się zespół pracujący obecnie w PCPR. Wielu obecnych pracowników zaczynało przed laty jako stażyści, a obecnie są cenionymi specjalistami. Jak stażystka zaczynała pracę w PCPR Magdalena Twaróg, która zdobywając przez lata zawodowe doświadczenie, doszła do obecnej funkcji Zastępczy Dyrektora PCPR i stanowi potężne wsparcie dla dyrektora w wykonywaniu niełatwych obowiązków kierowania instytucją która na co dzień zajmuje się pomaganiem ludziom w trudnych momentach ich życia. Jest zawsze na miejscu, zawsze kompetentna, zawsze trochę cieniu. Ma jednak ogromne doświadczenie i wewnętrzny spokój, który pozwala na podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach naprawdę trudnych. 

Konferansjerkę imprezy prowadziły panie  Aneta Rzepa ( psycholog i zarazem Kierownik OIK) i Magdalena Kądziołka (pedagog/pracownika socjalny). Szczególnie pani Aneta Rzepa która czuwała nad całością, miała okazję wykazać się swoim kunsztem zażegnywania sytuacji kryzysowych, kiedy patrząc marsowym wzrokiem i pokazując rękami literkę T dyscyplinowała osobników którym zebrało się na wspominki, a dorwawszy się do mikrofonu chcieli sobie „powspominać” łamiąc brutalnie scenariusz uroczystości i narażając panie w kuchni gdzie przygotowywany był obiad, na ryzyko, że ziemniaki się im rozgotują. Jednak dzięki profesjonalizmowi kierowniczki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, która dokonywała tych dyscyplinujących interwencji, do takiej tragedii kulinarnej na szczęście nie doszło. Ponoć zostanie to uwzględnione przy przyznawaniu dyplomów w przyszłym roku. 

Część oficjalną pierwszego dnia zakończył uroczysty wspólny obiad. 

Mimo że Dzień Pracownika Socjalnego jest w Polsce obchodzony już od wielu lat, w powiecie brzeskim uroczystość została zorganizowana dopiero po raz trzeci. Czas biegnie szybko, spraw jest zawsze tak wiele, a praca nigdy nie przerobiona. Pracownikom socjalnym jakoś umykało pamięci poświęcone im święto. Nie świętowali więc hucznie jak nauczyciele, strażacy czy np. górnicy. W ubiegłym roku zamiast święta, pracownicy chcąc zwrócić uwagę na bardzo małe wynagrodzenia i wieloletnie zaniedbywanie pracowników socjalnych, mimo ich naprawdę ciężkiej i pełnej poświęcenia pracy, zorganizowali ogólnopolski strajk. Nie przerwali jednak pracy. Protest polegał na przyjściu do pracy w ubraniu koloru czarnego i wywieszeniu na drzwiach w miejscu pracy kartki informującej o prowadzonej akcji protestacyjnej. Nie było klimatu i nastroju do świętowania, więc Święto Pracowników Socjalnych w ubiegłym roku nie odbyło się, bo też nie było czego świętować. Byłaby to bowiem bardziej stypa niż radosne święto.

W tym roku witając przybyłych gości, gospodarz imprezy – dyrektor PCPR Stanisław Lambert, życząc wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy, zwrócił uwagę że w swoich życzeniach obejmuje nie tylko satysfakcję moralną z dobrze wykonanej pracy, ale również i tego aby objęła ona również tę satysfakcję płynącą z „szeleszczących banknotów” które wypłacane w godziwej ilości co miesiąc, byłyby dodatkowym bodźcem do jeszcze większego poświęcenia i zaangażowania. Starosta Andrzej Potępa odpowiadając na to życzenie stwierdził, że jest zwolennikiem elektronicznego pieniądza, a nie szeleszczących banknotów. Tak czy inaczej, wszyscy doszli do zgodnego  wniosku, że jest im wszystko jedno w jakiej formie zostaną im przekazane „prawne środki płatnicze Narodowego banku Polskiego” i przyjmą je w każdej formie, jeżeli tylko przybiorą realną postać, a nie będą jedynie pięknie składanymi życzeniami z okazji Święta Pracownika Socjalnego.