OSP Bucze użyczy wszystkim klucze

OSP w Buczu wzięła udział w konkursie grantowym pod nazwą InicjaTyWy, organizowanym przez Carlsberg. Do zdobycia był jeden z trzech grantów w wysokości 10 tysięcy złotych. Trzeba było przestawić taki projekt, który mógłby się spotkać z jak największą akceptacją mieszkańców, ponieważ to właśnie oni mieli zdecydować, który z beneficjentów otrzyma pieniądze, głosując za pomocą Internetu na jedną z propozycji spośród tych, które spełniły kryteria formalne i mogły przejść do drugiego etapu, czyli właśnie do głosowania przez internautów.
Druhowie z OSP w Buczu niedawno całkowicie zmienili Zarząd i po latach zastoju, kiedy OSP przezywała swój trudny czas, rozpoczęła się nowa epoka, którą można wręcz określić jako reaktywację, czyli powrót do życia. Aby ta reaktywacja miała podstawy materialne, druhowie szukają środków, gdzie tylko mogą. Nie oglądają się wyłącznie na gminę, tylko starają się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, aby pozyskać środki zewnętrzne. Taka właśnie motywacja była przyczyną uczestnictwa w konkursie grantowym Carlsberga.
Wiedząc, że konkurencja będzie duża, wybrali taki projekt, który miałby szanse zdobyć akceptację i aprobatę jak największej liczby mieszkańców, a więc przeznaczony nie tylko dla samych strażaków, ale dla wszystkich mieszkańców Bucza. Projekt zatytułowali „OSP Bucze użyczy wszystkim klucze”, co ze względów marketingowych, również miało swoje znaczenie, bo wyraźnie sugerowało, że wyremontowana sala będzie dostępna dla wszystkich. Gdy dostali się do drugiego etapu, to już wiedzieli co robić. Bucze, mimo że ma mało mieszkańców w stosunku do innych miejscowości, wielokrotnie już udowadniało swoje zaangażowanie. Wybudowali ściankę wspinaczkową z budżetu obywatelskiego, ostatnio jako jedyni w Gminie Brzesko otrzymali (a właściwie wywalczyli) grant w konkursie organizowanym przez TESCO na organizację dla dzieci wakacji z piłką, a teraz zdobywają pieniądze w konkursie Carlsberga.
Bez wątpienia te liczne sukcesy spowodowane są zaangażowaniem wielu młodych osób oraz bardzo aktywną działalnością w Internecie, w tym zwłaszcza wykorzystywaniem mediów społecznościowych. Tworzenie wydarzeń czy zamieszczanie postów ma na celu rozpromować akcje jak najlepiej. Tym razem po raz kolejny, podobnie jak w konkursie TESCO, nagrali film promujący ich projekt i zachęcający do oddania na niego głosu. Film miał ponad 10 tysięcy odtworzeń, co bez wątpienia przyczyniło się do popularyzacji projektu i do ostatecznego sukcesu.
We wszystkie przedsięwzięcia, które w ostateczności zakończyły się powodzeniem zaangażowany był obecny sołtys Bucza i równocześnie Prezes OSP Daniel Szczupał. W swojej działalności społecznej korzysta w sposób aktywny z najnowocześniejszych technik komunikowania się z mieszkańcami, co, jak się okazuje, jest bardzo skuteczne.
Dziesięć tysięcy złotych z grantu od Carlsberga, pozwoli na wyremontowanie pomieszczenia, w budynku gdzie kiedyś mieściło się przedszkole, a obecnie jest remiza OSP. Niewykorzystane dotychczas pomieszczenie, po przeprowadzeniu remontu, będzie przeznaczone na organizację różnego rodzaju spotkań mieszkańców.
Nie da się ukryć, że taki lokal jest w Buczu niezwykle potrzebny. W wielu sołectwach gminy Brzesko są obszerne domy ludowe, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać, organizować różne wydarzenia kulturalne itp. W Buczu nie ma takiego obiektu. Tym bardziej więc cieszy druhów te dziesięć tysięcy, za które jeżeli już nie przeprowadzi się gruntownego remontu, to przynajmniej coś się zacznie. Druhowie mają jeszcze dalsze plany modernizacji budynku w przyszłości i będą się starać o kolejne środki zewnętrzne jak tylko pojawi się taka okazja. Liczą w tej sprawie na dobrą współpracę gminą, zarówno przez pomoc w przygotowaniu dobrego wniosku grantowego, jak i przez pomoc w zapewnieniu udziału własnego w przypadku, gdyby udało się dostać dofinansowanie z zewnątrz, którego warunkiem byłoby właśnie zapewnienie współfinansowania przez częściowy udział własny. To jednak w przyszłości. Obecnie druhowie są w euforii po odniesionym sukcesie. Szykują się do remontu, który zobowiązali się przeprowadzić własnymi siłami i w pełni społecznie, ponieważ otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną w całości na zakup niezbędnych materiałów do remontu. Muszą się naprawdę sprężyć, bo czas na realizację projektu mają do końca października.