ZAGRALI W SIATKONOGĘ

25 maja, na boisku znajdującym się przy ulicy Wiejskiej odbył się II Turniej Siatkonogi i Małych Gier Brzesko 2019 zorganizowany przez Stowarzyszenie Herkules i Urząd Miejski w Brzesku. Udział w turnieju wzięło czterdziestu zawodników podzielonych na osiem zespołów.

Gra odbywała się systemem każdy z każdym, podczas turnieju panowała wspaniała atmosfer i sportowa rywalizacja, a zawodnicy mimo młodego wieku wykazali się dużymi umiejętnościami technicznymi. Z ramienia urzędu miejskiego nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwała Elżbieta Kania, która na koniec turnieju wręczyła zawodniczkom i zawodnikom medale.

Brzesko.pl