Policjanci z Brzeska zajęli III miejsce w wojewódzkich eliminacjach do VII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Już po raz siódmy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się eliminacje do Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W zawodach udział wzięło 21 dwuosobowych zespołów z całego województwa. Policjanci reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Brzesku zajęli w nich III miejsce.

Wczorajsze eliminacje (16 maja br.) przeprowadził Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie  wraz z funkcjonariuszami policyjnego zespołu medycznego. Wśród 21 dwuosobowych zespołów znajdowali się policjanci wyłonieni z komend powiatowych, miejskich oraz z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, którzy na co dzień pełnią służbę w pionach prewencyjnych i kryminalnych. To właśnie ci funkcjonariusze, patrolując ulice naszych miast i wsi są zwykle pierwsi na miejscu zdarzenia i to właśnie oni muszą najczęściej wykazywać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzone na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie eliminacje miały na celu wyłonienie najlepszego patrolu, który 30 i 31 maja br. będzie reprezentował nasze województwo na szczeblu centralnym w Szkole Policji w Słupsku. Zmagania składały się z dwóch części: testu teoretycznego składającego się z 30 pytań z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz części praktycznej, podczas której  policjanci-ratownicy musieli udzielić pomocy mężczyźnie,  znajdującemu się w stanie zagrożenia życia.

W klasyfikacji generalnej na trzeciej pozycji uplasował się patrol reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Brzesku, drugie miejsce zajęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, natomiast zwycięzcami eliminacji, podobnie jak w roku ubiegłym, zostali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i to właśnie oni będą godnie reprezentować małopolski garnizon w Szkole Policji w Słupsku.

Źródło: KWP w Krakowie