Szczurowa: Posprzątajmy naszą gminę!

Drodzy mieszkańcy Gminy Szczurowa,w sobotę 13 kwietnia 2019 r. oczyścimy ze śmieci naszą gminę. Zrobimy to razem zarówno dla dobra Ziemi jak i naszego. Aby na co dzień cieszyć się niezaburzonym pięknem miejsc, które są naszym domem i które codziennie widujemy. Posprzątamy miejsca które sami zaśmieciliśmy. Posprzątamy nasze wioski oraz nasze pobocza dróg. 

 Zapraszamy do organizowania się wraz ze Strażakami i Sołtysami poszczególnych miejscowości, którzy będą lokalnie dowodzić akcją. Przyjdźcie licznie aby poprawić wizerunek naszej małej Ojczyzny, aby pokazać jak bardzo zależy nam na Ziemi, która nas karmi, która daje nam schronienie. Wystarczy zabrać ze sobą rękawice wielorazowego użytku, dużo zapału i dobre nastawienie.

_

UG Szczurowa