UWAGA! Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna

Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że posiada do sprzedaży drewno liściaste, opałowe pochodzące z wycinki drzew pod budowę drogi gminnej „Zagórze” w Przyborowie. Drzewo przeznaczone do sprzedaży jest złożone na placu „byłego GS-u”, gdzie można dokonać oględzin w godzinach pracy Urzędu. Zainteresowani zakupem mieszkańcy proszeni są o wystąpienie do tut. Urzędu z wnioskiem, w którym należy określić ilość drewna w metrach przestrzennych (mp) oraz ewentualnie gatunek drewna. Sprzedaż drewna będzie dokonywana wg kolejności złożonych wniosków. Ogranicza się zakup drewna do 5 mp na gospodarstwo domowe. Ustala się cenę zbytu: 

1) drewno grube – 110,00 + podatek VAT 8% = 118,80 złotych
2) drewno cienkie – 90,00 + podatek VAT 8% = 97,20 złotych.

Borzecin.pl