Kampania Ruchu Prawdziwa Europa – Europa Christi przyspiesza w Małopolsce

W dniu 21 marca br. w Warszawie powołany został  Krajowy Sztab Wyborczy Komitetu Wyborczego Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Został przyjęty plan działań jaki w najbliższych tygodniach zostanie realizowany przez struktury terenowe. Do czasu rejestracji Kandydatów do Parlamentu Europejskiego, która to rejestracja, zgodnie z ordynacją i kalendarzem wyborczym, powinna nastąpić do 16 kwietnia, priorytetem jest sprawa zbierania podpisów pod listami poparcia dla Komitetu Wyborczego RPE-EC. Ostateczny termin rejestracji jest wyznaczony na 16 kwietnia, ale zostało ustalone, że Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi złoży potrzebne dokumenty wraz z podpisami poparcia już tydzień wcześniej, alby uniknąć jakichkolwiek niespodzianek. 

W poszczególnych okręgach wyborczych wyznaczone zostały osoby odpowiedzialne i koordynujące zbieranie podpisów, oraz zatwierdzono wzory list poparcia na których można składać podpisy. Ustalono, że kolejne spotkania Krajowego Sztabu Wyborczego będą się odbywały cyklicznie co tydzień w Warszawie. 

Członkiem Krajowego Sztabu Wyborczego Komitetu Wyborczego Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi z okręgu małopolskiego i świętokrzyskiego, które to województwa stanowią jeden wspólny okręg w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został Pan Paweł Potoczek z Krakowa ze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Zainteresowanie nową inicjatywą po prawej stronie sceny politycznej województwie małopolskim jest ogromne i zaskoczyło nawet samych liderów. Dość powiedzieć, że w Małopolsce najszybciej udało się ustanowić pełnomocników w każdym powiecie, a także w niektórych gminach i ilość gmin w których powoływani są kolejni pełnomocnicy z każdym dniem się powiększa. Również wiele osób całkowicie prywatnych interesuje się Komitetem Wyborczym Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Wyraźnie daje sie odczuć, że dotychczas duża liczba wyborców konserwatywnych nie czuła że ma swoich reprezentantów wśród dotychczasowych partii politycznych. Jest duże zapotrzebowanie na prawdziwą konserwatywną chadecję. Każdy kto chciałby w jakiś sposób włączyć się w tworzenie struktur, albo np. zebrać choćby jedną czy dwie listy podpisów, jest mile widziany. Listę można ściągnąć ze strony zchr.pl, lub napisać emaila na adres: malopolska.zchr@gmail.com Odbiór list z podpisami również zostanie ustalony w ten sposób i jeżeli ktoś nie będzie mógł osobiście dostarczyć zebranych podpisów, wówczas pełnomocnicy powiatowi, lub gminni (w gminach gdzie tacy pełnomocnicy już funkcjonują) osobiście podjadą w dogodnym czasie.

Pełnomocnik komitetu RPE-EC na Małopolskę Czesław Kwaśniak powierzył obowiązki koordynacji zbierania podpisów panu Pawłowi Potoczkowi, natomiast sam koncentruje się na dalszej rozbudowie struktur w całej Małopolsce. Planowane są w najbliższym czasie spotkania z liderem listy Prezesem Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusławem Rogalskim w wielu miastach i miasteczkach a nawet na wsiach w całym okręgu  Małopolska-Świętokrzyskie. Plan spotkań zostanie w najbliższym czasie podany do publicznej wiadomości.  Chodzi o to, aby spotkać się osobiście z jak największą liczbą wyborców, aby mogli zobaczyć kandydata, zadać mu pytania, aby wiedzieli że głosują nie „chłopca z plakatu”, tylko na konkretnego człowieka, który szanuje ludzi, nawet tych najbardziej prostych i bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Który potrafi przekonać, że mimo wszystko i mimo tego co widzimy w telewizji i innych mediach, można być skutecznym politykiem i równocześnie człowiekiem wartości, takim jakimi byli Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej Robert Schuman i Alcide de Gasperi, którzy byli nie tylko wielkimi politykami mającymi wizję Europy Ojczyzn, Europy bez wojen, Europy spokojnie się rozwijającej i współpracującej, ale byli równocześnie wspaniałymi ludźmi nie wstydzącymi się swojej katolickiej wiary. Jako politycy potrafili trzymać się zasad w takim stopniu, że obecnie toczą się ich procesy beatyfikacyjne. Trudno jest być aktywnym politykiem i równocześnie człowiekiem świętym, ale Robert Schuman i Alcide de Gasperi udowodnili że da się. Warto ich w tym naśladować.

Życie Brzeska