WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH ORAZ PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI

 Wyznaczony został termin przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Brzesko. Wybory przeprowadzone zostaną 7 kwietnia, głosowanie w tym dniu zostanie przeprowadzone w godzinach od 8.00 do 16.00. Osoby chętne do pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej mają czas na uzupełnienie i złożenie w Urzędzie Miejskim niezbędnych dokumentów tylko do  czwartku 14 marca do godziny 14.00. 

Od 21 marca 2019 roku rozpoczyna się również cykl zebrań sprawozdawczo wyborczych na osiedlach podczas których dokonywane będą wybory przewodniczących osiedli oraz zarządów osiedli. Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań osiedlowych:

Okocimskie – 21 marca 2019 r. – budynek Kręgielni, ul. Browarna 13 a, godz. 17.00;

Zielonka – 28 marca 2019 r. – budynek ZSP nr 2 Brzesko, godz.17.00;

Stare Miasto – 4 kwietnia 2019 r. – sala obrad w budynku Urzędu Miejskiego w Brzesku, godz. 17.00;

Kościuszki-Ogrodowa – 8 kwietnia 2019 r. – budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku, godz. 17.00;

Kopaliny-Jagiełły – 9 kwietnia 2019 r. – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku, godz. 17.00;

Brzezowieckie – 10 kwietnia 2019 r. – budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, godz. 18.00;

Słotwina – 11 kwietnia 2019 r. – w budynku RPWiK Brzesko, godz. 18.00.

Zachęcamy do licznego udziału w wyborach.

Źródło: brzesko.pl