„Czyste otoczenie w naszych rękach” – Wokowice posprzątane

W ostatnią sobotę 9 marca 2019r w Wokowicach  – najmniejszej miejscowości Gminy Brzesko odbyła się akcja sprzątania pt. „Czyste otoczenie w naszych rękach”.

Inicjatorem przedsięwzięcia w była Ewelina Damasiewicz – mieszkanka Wokowic, prezes spółki Minerwa Art. Spółki działającej na terenie Gminy Brzesko, której celem jest popularyzacja kultury, oświaty i sportu. Celem akcji było budowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz  poczucia pewnej estetyki zarówno wśród dzieci i dorosłych. W czystym środowisku przyjemniej jest żyć, a wiadomo że nie tam jest czysto, gdzie jest wielu sprzątających, tylko tam gdzie jest mało śmiecących. Społeczne akcje sprzątania w pewnym stopniu przyczyniają się, między innymi, do budowania postawy poszanowania dla środowiska w którym żyjemy. Nikt nie chce przecież mieszkać na śmietniku, więc warto zwracać uwagę, że śmieci przecież same się nie znalazły rowach przy ulicy.

Wspólne wiosenne sprzątanie, oprócz poprawy estetyki miejscowości, na której wszystkim zależy, było okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji. Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców tej najmniejszej w Gminie Brzesko miejscowości, można powiedzieć że ilość uczestników sprzątania Wokowic była duża, co oznacza, że jest spore zapotrzebowanie na tego typu akcje w środowisku, a dla organizatorów jest motywacją aby w przyszłości wychodzić z kolejnymi propozycjami wspólnego spędzania wolnego czasu i przy okazji zrobienia czegoś pozytywnego dla swojej miejscowości. Po zakończonej akcji wszyscy udali się do remizy na ciepłą herbatkę i poczęstunek, a dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa.

Akcja została wsparta przez Urząd Miejski, który dostarczył dla wszystkich uczestników kamizelki odblaskowe, worki na śmieci oraz ulotki informacyjne.