Brzeskie korki rozładowane już w 2023?

Już niedługo może ruszyć budowa sądeczanki. Co prawda nie będzie to budowa całości drogi a dopiero jej pierwszy etap za to z perspektywy Brzeska chyba nawet ważniejszy. Trudno ukryć, że odcinek od ronda solidarności w kierunku na Nowy Sącz często jest bardzo zakorkowany.

Droga nie była projektowana z myślą o tak dużym natężeniu ruchu drogowego i widać to zwłaszcza w weekendy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził już aneks do programu inwestycji. W planie jest powstanie tego odcinka jako drogi dwujezdniowej dla ruchu przyspieszonego. Początkowo cała sądeczanka miała być jednojezdniowa, jednak analiza wykazała, że szybko mogłoby to przestać wystarczać.

Dalsza część obwodnicy Brzeska jest drugim etapem połączenia DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek działa już od 2016 r. Realizacja jest planowana na lata 2020 – 2023.

Dla dalszej części trasy nadal przygotowywane są plany. Przez wczesny etap prac i protesty związane z jej przebiegiem jej budowa jest zaplanowana dopiero w latach 2023 – 2027.