Informacja Posterunku Policji w Szczurowej

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Szczurowej prowadzą wzmożone działania, mające na celu zapewnienie spokoju i porządku publicznego w miejscowości Szczurowa, szczególnie w rejonie kościoła, Zespołu Szkół, parkingu przy cmentarzu oraz pobliskich placówek handlowych, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na każdorazowe przypadki zanieczyszczania miejsc publicznych oraz demoralizacji nieletnich, palących tytoń i wyroby tytoniowe oraz opuszczających zajęcia lekcyjne. W miejscowości Strzelce Małe funkcjonariusze prowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie spokoju i porządku publicznego w rejonie placówki handlowej nr 8 własności Spółdzielni Produkcyjno- Handlowej w Szczurowej (tj. sklepu w centrum wsi) oraz terenu rekreacyjnego, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na każdorazowe przypadki zanieczyszczania miejsc publicznych oraz spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Powyższe czynności realizowane są w ramach programu „Działania Priorytetowe”.

_

sierż. szt. Dariusz Czesak, Dzielnicowy Posterunku Policji w Szczurowej