Noworoczny prezent dla seniorów

utrudnienia ws. dowodów osobistych

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Brzeska radni na wniosek burmistrza Tomasza Latochy uzupełnili porządek obrad o dodatkowy punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją MPK dla seniorów 70+. Uchwała została podjęta, i tym samym seniorzy naszej gminy natychmiast po uprawomocnieniu się uchwały, czyli po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów. Jest szansa, że z nowego uprawnienia seniorzy będą mogli skorzystać już w styczniu 2019r.

Darmowe przejazdy dla seniorów to jedna z propozycji którą Tomasz Latocha zaproponował w czasie kampanii wyborczej na urząd burmistrza. Pomysł zrodził się podczas licznych spotkań z mieszkańcami na ulicach Brzeska. Wówczas Tomasz Latocha zobowiązał się, że jeżeli tylko będzie miał taką możliwość, to jako burmistrz jak najszybciej wprowadzi takie zwolnienie dla seniorów. Obecnie właśnie dotrzymuje swojego zobowiązania. Udało się wygospodarować pewne oszczędności, co naprawdę nie jest łatwe w tym budżecie, i dzięki temu seniorzy nie będą już musieli płacić za przejazdy komunikacją MPK. Jest to pierwszy z punktów programu wyborczego adresowany do seniorów. Jak uzasadniał na sesji burmistrz Tomasz Latocha, taka ulga jest wyrazem szacunku dla seniorów którzy pracowali dla dobra tego miasta, więc teraz w jesieni swojego życia powinni mieć możliwość skorzystania uprawnień które ulżą ich skromnym budżetom domowym.