Rada Gminy Borzęcin z prezydium i komisjami

Na pierwszej i drugiej sesji Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023 wybrano Prezydium Rady oraz powołano składy osobowe poszczególnych komisji.

We wtorek, 20 listopada br. na inauguracyjnym posiedzeniu zwołanym przez Komisarza Wyborczego w Tarnowie wręczono zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym oraz nowo wybranemu wójtowi, po czym radni i wójt złożyli uroczyste ślubowanie. Dokonano również wyboru Prezydium Rady, w skład którego weszli: Czesław Małek – Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin, Anna Choczyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Borzęcin oraz Stanisław Halik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

W środę, 28 listopada br. odbyła się II Sesja Rady Gminy Borzęcin bieżącej kadencji samorządu, na której ślubowanie złożyło dwóch radnych nieobecnych na pierwszej sesji, jak również powołano składy osobowe stałych komisji rady gminy. W wyniku głosowania w skład poszczególnych komisji weszli:

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Komisji – Kijak Józef, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Marcin Nasiadka, Sekretarz – Postawa Paweł, Członek – Kułak Paweł, Członek – Roczniak Agata.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego: Przewodniczący Komisji – Postawa Paweł, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Choczyńska Anna, Sekretarz – Nasiadka Marcin, Członek – Czaja Czesław, Członek – Ciochoń Józef.

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Przewodniczący Komisji – Prus Tadeusz, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Kułak Paweł, Sekretarz – Pilarska Maria, Członek – Kamysz Maria, Członek – Małek Czesław, Członek – Halik Stanisław.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia: Przewodniczący Komisji – Pilarska Maria, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Ciochoń Józef, Sekretarz – Halik Stanisław, Członek – Czaja Czesław, Członek – Prus Tadeusz.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący Komisji – Nasiadka Marcin, Z-ca Przewodniczącego Komisji – Kijak Józef, Sekretarz – Kamysz Maria, Członek – Prus Tadeusz, Członek – Postawa Paweł, Członek – Zwolak Rafał.

_

UG Borzęcin