Woda w Jasieniu już zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracownika brzeskiej Stacji w dniu 12 grudnia br. z punktów czerpalnych rozmieszczonych w strefie zaopatrzenia w wodę, obejmującą miejscowość Jasień i zasilaną w wodę z wodociągu publicznego Łukanowice – Brzesko, jak też opierając się na wynikach badań wody pobranej przez przedstawicieli operatora sieci wodociągowej we wskazanym wyżej obszarze, potwierdzono, że wcześniej kwestionowana ilość wolnego chloru w wodzie nie przekracza obecnie dopuszczanej normy, tj. 0,3 mg/l. Powyższe pozwala na stwierdzenie, że jakość wody dystrybuowanej w wodociągu publicznym Łukanowice-Brzesko w obszarze miejscowości Jasień spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Tym samym potwierdza się przydatność do spożycia wody, dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko w miejscowości Jasień.