Uroczyste obchody 500-lecia kościoła w Iwkowej

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Iwkowej należy do grupy najstarszych drewnianych świątyń zachowanych na terenie Małopolski. Wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych i włączony do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Jest jednym z pretendentów do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Świątynia w ostatnich latach poddana została gruntownej konserwacji mającej na celu przywrócenie jej wnętrza do pierwotnego stanu.

W niedzielę 25 listopada 2018 roku świętowaliśmy Jubileusz 500-lecia tego najstarszego i najszacowniejszego  zabytku  Iwkowej.

Uroczystości  rozpoczęto o godzinie 15 Mszą świętą w kościele parafialnym w intencji wszystkich tych, którzy przez setki lat opiekowali się świątynią i troszczyli o to, by „kościółek” mógł przetrwać do dnia dzisiejszego.

Następnie w sali widowiskowej ośrodka kultury kierownik Biblioteki, pani Bernadeta Klimek oraz dyrektor GOK-u,  pan Wojciech Hila, w imieniu organizatorów serdecznie powitali licznie zgromadzonych mieszkańców i zaproszonych gości.

Wśród przybyłych na uroczystość obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, Starostwa Powiatowego, samorządu gminy, sołectw, placówek oświatowych i rady parafialnej. W obchodach uczestniczyli także ambasadorowie naszej gminy pan Adam Gutowicz i pan Stanisław Tokarski jak również redaktorzy „Gościa Niedzielnego” i „Echa znad Beli”

Swą obecnością zaszczycili nas państwo Stawowiakowie – konserwatorzy z Nowego Sącza. To głównie dzięki ich pracy wykonanej z wielkim kunsztem jaśnieje dziś blaskiem nasza świątynia.

Głównymi punktami programu, przygotowanymi przez organizatorów, tj. Parafię Iwkowa, Gminę Iwkowa, Ośrodek Kultury i Bibliotekę,  były wykłady ks. Stanisława Pietrzaka pt. „W poszukiwaniu najdawniejszych korzeni chrześcijaństwa w naszym regionie”,  oraz pani mgr Gabrieli Stawowiak pt. „Kompleksowe prace konserwatorskie we wnętrzu Kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Iwkowej w latach 2008-2017.

Po wysłuchaniu niezwykle ciekawych prelekcji ks. proboszcz Józef Gurgul podsumował ostatni okres związany z prowadzonymi w „kościółku” pracami renowacyjnymi i konserwatorskimi, podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły te działania.

Następnie o głos poprosił pan Grzegorz Mrozowski wiceprzewodniczący Rady Powiatu, który w imieniu starosty brzeskiego odczytał list gratulacyjny skierowany pod adresem ks. proboszcza Józefa Gurgula. Do podziękowań dołączył również gospodarz naszej gminy, pan Bogusław Kamiński, wręczając zaangażowanym w konserwację kościoła pamiątkowe płaskorzeźby.

Na zakończenie uroczystości wszystkich zgromadzonych obdarowano okolicznościową publikacją wydaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz pocztówkami przygotowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury.

Z sali ośrodka kultury uczestnicy obchodów przenieśli się do piwnic GOK-u, gdzie w równie miłej atmosferze przy kawie i herbacie toczyły się rozmowy do późnych godzin wieczornych.

Relację fotograficzną z wydarzenia zamieszczamy poniżej. Polecamy również stronę tarnowskiego „Gościa Niedzielnego” na której została zamieszczona relacja z wydarzenia pani Beaty Malec-Suwary.

 

http://www.biblioteka.iwkowa.pl/aktualnosci/2016/uroczyste-obchody-500-lecia-kosciola-w-iwkowej/

_

UG Iwkowa