Lucjan Kołodziejski: “Każdy Ma Swoje Imię” – Apel Do Mieszkańców Gminy Borzęcin

W związku ze zbliżającą się 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Borzęcin i osób pochodzących z Borzęcina o udostępnienie posiadanych informacji, zdjęć i innych dokumentów celem przygotowania publikacji dotyczących tego okresu.Poszukuję wiadomości na temat losów mieszkańców Borzęcina i okolic. Szczególnie zainteresowany jestem informacjami o losach żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku, jak też i rannych oraz przebywających w obozach jenieckich. Poszukuję wiadomości o osobach aresztowanych przez NKWD i rozstrzelanych w ramach zbrodni katyńskiej. Zbieram informacje na temat aresztowanych przez gestapo, więzionych w Tarnowie oraz w obozach pracy i koncentracyjnych. Także o całkowicie zapomnianych mężczyznach zmobilizowanych z zaprzęgami konnymi do pomocy armii niemieckiej jako forszpani na froncie wschodnim. Poszukuję informacji o żołnierzach walczących w oddziałach partyzanckich zarówno AK, jak i BCH oraz NSZ. Posiadam szczątkowe informacje na temat żołnierzy w Armii Andersa, I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka oraz personelu naziemnego Dywizjonu 303 w Anglii. Brakuje wielu nazwisk do pełnej listy osób wywiezionych na roboty przymusowe do Rzeszy oraz pracujących w obozach pracy przymusowej Służby Budowlanej (Baudienst). Nadal brakuje danych osobowych niektórych zamordowanych mieszkańców Borzęcina pochodzenia żydowskiego i romskiego. Skutkiem II wojny światowej była czynna walka komunistów ze zbrojnym podziemiem. Wciąż brakuje pełnej listy zastrzelonych i zamordowanych oraz represjonowanych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Proszę o kontakt telefoniczny: Lucjan Kołodziejski 664417036 lub Urząd Gminy w Borzęcinie 14 684 63 70 .

Na zdjęciu nieznany z imienia i nazwiska mieszkaniec Borzęcina w mundurze Służby –Budowlanej Baudienst.

_

UG Borzęcin