Czchów: miliony złotych na turystykę

Gmina Czchów ma ogromne ambicje związane z turystyką, długie starania o zdobycie zewnętrznych środków na inwestycje w tej dziedzinie przyniosły wreszcie efekty. Tereny zlokalizowane w okolicach zapory w Czchowie mają przed sobą świetlaną przyszłość. Gmina otrzyma aż 6 mln zł, aby to miejsce stało się turystyczną wizytówką całego regionu.Ambicje są bardzo duże, władze gminy chcą, aby po wykonanych pracach poza strefa wypoczynkową z placem zabaw, boiskami oraz polem namiotowym i kempingowym, odbywały się na tym terenie festiwale muzyczne, co wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury.

zdj: nasliwkowymszlaku.pl