„Wakacje w Afryce” – wspólne ćwiczenia służb ratunkowych na wypadek wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej

Policjanci otrzymują zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań. Po przyjeździe okazuje się, że w łazience leży kobieta, z którą utrudniony jest kontakt. Funkcjonariusze podejrzewają, że mogło dojść do zatrucia czadem, wezwana na miejsce Straż Pożarna nie stwierdza jednak obecności tlenku węgla w pomieszczeniu. Okazuje się, że kobieta niedawno wybrała się w podróż poślubną do Afryki i wykazuje objawy charakterystyczne dla wirusa ebola – to scenariusz ćwiczeń, w którym wzięły udział służby medyczne, policja, straż i inspekcja sanitarna.

W piątek, 26 października 2018r. w Szpitalu w Brzesku podczas zorganizowanych ćwiczeń brzeskie służby ratunkowe, w tym również policjanci, zmierzyły się z sytuacją, gdzie osoba powracająca z wakacji w Afryce do Polski przejawia objawy charakterystyczne dla szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej choroby.

Zadaniem służb było właściwe rozpoznanie przypadku oraz podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi procedurami. Sprawdzone zostały również procedury postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Szczególną uwagę zwracano na czas reakcji służb, współdziałanie podmiotów biorących udział w ćwiczeniu oraz wypracowanie dobrych praktyk. „Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii” obejmuje m.in. schemat postępowania dla personelu medycznego czy współpracy z innymi podmiotami w tym zakresie.

_

KPP Brzesko