Powiat Brzeski zamknął pierwszy kwartał realizacji projektu

Powiat Brzeski zamknął pierwszy kwartał realizacji projektu pn. „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie”. Od marca 2018 r. przeprowadzone zostały indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, których efektem jest opracowanie dla każdego z uczestników Indywidualnego Planu Działania (IPD). Dzięki indywidualnej diagnozie zdefiniowane zostały predyspozycje i umiejętności każdego chłopca ustalające ścieżkę wsparcia w projekcie.

Do udziału w I edycji zakwalifikowało się 12 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze, którzy poza spotkaniami z doradcą zawodowym odbyli indywidualne i grupowe spotkania z coachem i psychologiem oraz wzięli udział w kursach zawodowych takich jak: prawo jazdy AM, grafika komputerowa oraz barista.

W ramach uruchomionej świetlicy „samodzielni – odpowiedzialni” wspólnie z uczniami lokalnej szkoły zorganizowana została akcja ekologiczna pn. „szanuj przyrodę – nie śmieć”, w ramach której zlokalizowane zostały lokalne wysypiska śmieci, oznaczone tabliczkami oraz w miejscach ważnych i charakterystycznych dla miejscowości posadzone zostały symboliczne drzewka. Akcję zakończyło wspólne ognisko. Ponadto chłopcy uczestniczyli w zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku zajęciach z robotyki, gdzie mieli okazję zapoznać się i skorzystać z nowoczesnych technologii dydaktycznych.

Dzięki dofinansowaniu, świetlica została wyposażona w nowoczesny sprzęt o łącznej wartości ponad 30 000, 00 zł, zakupiono m.in. tablice interaktywną, laptopy, projektor multimedialny, gry plenerowe i planszowe, e-booki wraz z czytnikami, zestawy klocków konstrukcyjnych.

W dalszych etapach realizacji na zakwalifikowanych wychowanków czeka wiele ciekawych zajęć i atrakcji, w szczególności kolejne kursy zawodowe oraz wycieczki górskimi szlakami, wyjazdy kulturalne do teatrów czy muzeów, wyjazdy edukacyjne m.in. do Planetarium.

sp