Powstaje nowe boisko sportowe o bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich

Trwają pracę przy budowie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz piłkochwytami w Strzelcach Wielkich. Dzięki dobrze przygotowanemu projektowi przez Urząd Gminy i Dyrektora Szkoły powstaje boisko wielofunkcyjne które znajduje się za budynkiem Szkoły Podstawowej częściowo w miejscu istniejącego boiska sportowego.
Na terenie obiektu o wymiarach 40×20 metrów zostaną wydzielone boiska do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz do gry w tenisa. Projekt obejmuje wyznaczenie linii i stref dla poszczególnych gier zespołowych oraz zastosowanie rozwiązań umożliwiających montaż niezbędnego wyposażenia w zależności od uprawianej dyscypliny gry wraz z zamontowaniem z dwóch stron piłkochwytów, bramek, siatek, siedzisk oraz zakupem piłek do gry dla uczniów.
Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest P.P.H.U. TRANS ART z Bobrownik Wielkich. Wartość tego zadania sięga blisko 470 tys. zł. a dotacja jaką udało się pozyskać od Województwa Małopolskiego wynosi 200 tys. zł. pozostała część środków będzie pochodzić z budżetu Gminy Szczurowa.
_
UG Szczurowa