Kolejny obiekt infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Szczurowa

Zakończona została budowa Altany wolnostojącej z miejscem na ognisko w Strzelcach Małych. Dotacja w wysokości ponad 38 tys. zł

otrzymana została ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naboru przeprowadzanego przez Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA”.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji polegało na budowie altany wraz z obiektami małej architektury w postaci miejsca ze stołami i ławkami oraz grillem i tablicą z regulaminem. Altana zlokalizowana jest w sąsiedztwie wielofunkcyjnego lądowiska, na którym odbywa się wiele imprez Gminnych, Powiatowych i lokalnych.

Budowa wolnostojącej altany to już kolejna inwestycja tego rodzaju na terenie gminy Szczurowa. Stanowi ona jednocześnie kolejny element sieci infrastruktury turystycznej i sportowej sukcesywnie tworzonej na terenie gminy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że tworzenie infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej i sportowej cieszy się uznaniem ze strony mieszkańców oraz organizacji sportowych i turystycznych. Ponadto przyczynia się przede wszystkim do rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz służy wzrostowi atrakcyjności obszaru gminy Szczurowa. Koszt budowy sięga blisko 66 tys. zł.
ug

sp