Kolejne wyróżnienie dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

V-ce Prezes MARR S.A. Tomasz Latocha

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po raz kolejny została doceniona za swoje osiągnięcia w promowaniu Małopolski jako atrakcyjnego regionu do inwestowania przez zagraniczne firmy.

ostatnim wyróżnieniem jest tytuł „Partnera Zagranicznych Firm” w konkursie AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI organizowanym przez Business Centre Club.

Celem konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji – mówi V-ce Prezes MARR S.A. Tomasz Latocha

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych.

Nagroda została przyznana za konsekwentną, przez lata prowadzoną obsługę firm inwestujących w regionie (ok 120 – 140 obsłużonych zapytań rocznie) w Centrum Business in Małopolska, jak również za łączenie i wspieranie kontaktów zagranicznych regionalnych firm podczas targów zagranicznych, misji gospodarczych, spotkań B2B,  seminariów i innych wydarzeń, za udaną promocję regionalnego gospodarki na forum międzynarodowym.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z powodzeniem realizuje strategię działalności, której podstawowym elementem jest wsparcie firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych oraz pomoc w ekspansji zagranicznej. Skutecznie wdrażane programy,  jak choćby sztandarowa inicjatywa – Centrum Business in Małopolska, którego MARR jest liderem czy ostatni projekt Power upyour Business in Małopolska, umacniają nie tylko pozycję MARR SA, ale i całego regionu Małopolski w wielu rankingach atrakcyjności biznesowej. Do wcześniej uzyskanych tytułów, jak choćby 6 miejsce w Strategii Przyciągania Inwestycji Zagranicznych (nagroda FDI Magazine, tytułu zależnego od Financial Times), czy tytułu Europejski Region Przedsiębiorczości UE można dołączyć drugie miejsce w badaniu potencjału innowacyjności regionów przygotowanym przez Bank Millenium.

INDEKS MILLENNIUM – POTENCJAŁ INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW 2018, ocenia szczegółowo wiele kategorii składających się na innowacyjność jak liczba patentów, nakłady na B+R i inne, ale też podkreśla wyraźną zależność, cyt.: „Należy zwrócić uwagę, że województwa o dużym potencjale innowacyjnym, znajdujące się od kilku lat w czołówce rankingu „Indeks Millennium” (mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie) są jednocześnie regionami o największej atrakcyjności inwestycyjnej”.

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/26648072/Indeks_Millennium_2018-Potencjal_Innowacyjnosci_Regionow.pdf

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z pewnością ma swój znaczący udział w tym sukcesie, konsekwentnie od wielu lat wspierając regionalne firmy i  prowadząc politykę aktywizacji i rozwoju gospodarczego, sama też uzyskując liczne nagrody, co świadczy o kompetencji Zarządu, który w z powodzeniem realizuje ambitne cele konkurując z sukcesem w zabiegach o przyciągnięcie zagranicznego kapitału, i przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarczego Małopolski.