Brzeskie Koncerty Wolności

9 września na Placu Kazimierza Wielkiego w naszym mieście odbędą się Koncerty Wolności.Całe wydarzenie kulturalne rozpocznie się o 15.00 na brzeskim Rynku następnie muzycy  przejdą w korowodzie na Plac Kazimierza Wielkiego aby od godziny 15.30 rozpocząć koncertowanie, na scenie zaprezentują się orkiestry dęte z Sobolowa, Rzepiennika Strzyżewskiego, Siemiechowa, Filipowic oraz oczywiście nasza rodzima Miejska Orkiestra Dęta z Brzeska. Oprócz orkiestr wystąpią również zespoły Pieśni i Tańca Porębianie i Grupa Śpiewacza z Jadownik.