Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W piątek 27 lipca 2018 wicewojewoda małopolski Józef Gawron przekazał środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pieniądze trafiły m.in. do Gminy Iwkowa oraz Gminy Gnojnik. Wartość wsparcia to łącznie 1 640 000 zł!

– Z ogromną satysfakcją przekazuję kolejne rządowe środki dla małopolskich samorządów. Dziś w sposób szczególny możemy doświadczyć, jak duże znaczenie mają promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przekonują nas o tym choćby ostatnie obfite opady deszczu i szkody, które wskutek nich powstały. Na szczęście, jak widzimy Małopolska systematycznie otrzymuje wsparcie w takich sytuacjach. To już kolejna w tym roku transza promes, którą dla Małopolan, na ręce włodarzy gmin i powiatów, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński – powiedział wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Tam właśnie wicewojewoda spotkał się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego i tarnowskiego.

Zestawienie zakresu inwestycji dla Gmin Iwkowa i Gnojnik:

1 Iwkowa brzeski Odbudowa drogi gmninnej Porąbka Iwkowa – Dróżków Pusty nr 250464 K (Dróżków Pusty działki nr: 47, 36, 75/1, 34/2, 35/2, 76/1, 77/5, 77/3, Porąbka Iwkowa działki nr: 137/12, 137/10; 137/7, 138) w miejscowości Porąbka Iwkowa w km 0+230-0+830
2 Iwkowa brzeski Remont drogi gminnej Kąty – Drużków Pusty nr 250473 K (działki nr 110/2, 109, 105/5, 110/4, 304) w miejscowości Kąty w km 0+000-0+890
3 Iwkowa brzeski Remont drogi gminnej Wojakowa- Góry – Dobrociesz nr K 250441 (działka nr 332, 471, 448, 324) w miejscowości Wojakowa w km 0+00-3+000 4 Iwkowa brzeski Remont drogi gminnej Iwkowa – Skotnica nr K 250455 (dzialka nr 500) w miejscowości Iwkowa w km 0+829-1+245
Iwkowa 1 030 000

1 Gnojnik brzeski Odbudowa drogi gminnej “Nad Ośrodek” 250335 K nr dz. ewid. 724 w miejscowości Gnojnik w km 0+000 – 0+300 oraz 0+600 – 1+240
2 Gnojnik brzeski Odbudowa drogi gminnej “Nagórze” 250350 K nr dz. ewid. 684/1, 1024 w miejscowości Gosprzydowa w km 1+200 – 1+600
3 Gnojnik brzeski Remont drogi gminnej “Stara Wieś” 250333 K nr dz. ewid. 541 w miejscowości Gnojnik w km 0+900 – 1+200
4 Gnojnik brzeski Remont drogi gminnej “Na Śmietnisko” 250380 K nr dz. ewid. 382 w miejscowości Uszew w km 0+000 – 0+300
Gnojnik 610 000

W piątek 27 lipca wicewojewoda małopolski Józef Gawron przekazał promesy dotyczące następującychzadań.

Galeria zdjęć <==

MUW

foto: Paweł Topolski