Widzisz zagrożenie? – Reaguj. Pomoże Ci w tym Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa mapa zagrożeń to narzędzie, które już od dłuższego czasu funkcjonuje jako platforma wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

W prosty i przystępny sposób każdy obywatel może wirtualnie reagować, a przede wszystkim zasygnalizować o zagrożeniu w swoim miejscu zamieszkania i nie tylko. Szczególnie teraz w okresie wakacyjnym interaktywna mapa jest przydatna. Jeśli tylko masz pod ręką przenośne urządzenie, masz też dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przebywając na terenie całej Polski, bez fatygowania się do jednostki Policji możesz jednym kliknięciem za pomocą telefonu, tabletu, smartfona powiadomić o niepokojącej Cię sytuacji. Policjanci za każdym razem skrupulatnie zweryfikują każdy taki sygnał i podejmą odpowiednie działania, aby je wyeliminować.

Przeważająca większość z nas posiada przenośne urządzenia, które pozwalają bez problemu i bez względu na to, gdzie się znajdujemy komunikować się z innymi. Taką możliwość wirtualnego kontaktu z policjantami daje nam też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jesteś na wakacjach? Widzisz coś niepokojącego? – Reaguj. Każdy mieszkaniec może za pomocą interaktywnej mapy zasygnalizować o zagrożeniu w danej okolicy. Jednym kliknięciem sprawisz, że policjanci dowiedzą się, w którym miejscu jest konieczność pojawienia się patroli i podjęcia konkretnych działań. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „używanie środków odurzających”, „akty wandalizmu” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „nieprawidłowe parkowanie”, „przekraczanie dozwolonej prędkości”, „żebractwo” i wiele, wiele innych. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść np. na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Brzesku (www.brzesko.policja.gov.pl). Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest proste i przejrzyste:

Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Zgłaszający będzie proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów sprawy, a także daty jej wystąpienia. Od tej pory zgłoszenie będzie widoczne na mapie, podobnie jak jego status (nowe, weryfikacja, potwierdzone lub niepotwierdzone).

Wówczas zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Każda informacja wprowadzona na mapę będzie przez policjantów sprawdzana. Internauta jest też powiadamiany o sposobnie rozwiązania problemu, ponieważ jeśli informacje się potwierdzą zastaną wprowadzone na mapę (status zgłoszenia: nowe, potwierdzone lub niepotwierdzone). Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Tylko od stycznia do końca lipca br. brzescy policjanci odnotowali 214 takich zgłoszeń dotyczących powiatu brzeskiego. W przeważającej większości są to sygnały związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości i nieprawidłowe parkowanie to najczęstsze naruszenia prawa, na które reaguje społeczeństwo. Zgłoszeń z tego zakresu odnotowano 87, w większości zostały one potwierdzone przez policjantów. Na mapie pojawiły się również zgłoszenia (11) dotyczące niewłaściwej infrastruktury drogowej, złej organizacji ruchu i nieprawidłowego oznakowania drogi. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej jednostki dokonują sprawdzenia wskazanych miejsc i w uzasadnionych przypadkach podejmują konkretne działania w celu poprawy sytuacji na brzeskich drogach, w szczególności w porozumieniu z zarządcą drogi. W marginalnych przypadkach zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, żebractwa, aktów wandalizmu, dzikich wysypisk śmieci czy poruszania się quadami po terenach leśnych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to również czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa statystyczna). Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

_

KPP Brzesko