Nowe chodniki w Borzęcinie i Bielczy

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, gmina Borzęcin wespół z Powiatem Brzeskim, na mocy zawartego porozumienia wybudowała kolejne odcinki chodników w ciągu dróg powiatowych.

W Borzęcinie Górnym kontynuowano prowadzoną do tej pory budowę chodnika w kierunku Borzęcina Dolnego. Nowy ciąg pieszy wybudowano na odcinku 316 metrów.

W Bielczy uzupełniono infrastrukturę komunikacji pieszej o nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Woli Dębińskiej do mostu na rzece Uszwica. Prace prowadzono na długości 184 metrów. Łączny koszt budowy chodników w tych dwóch miejscowościach zamknął się kwotą 276 tysięcy 200 złotych.

– Od lat prowadzimy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Jednym z elementów tych działań jest budowa chodników w miejscowościach o największym natężeniu ruchu drogowego. Zadania realizujemy zarówno w ciągach dróg gminnych, jak również powiatowych i wojewódzkich przy współpracy i partycypacji finansowej z samorządami powiatu i województwa. Oprócz bieżących prac budowlanych prowadzone są prace projektowe zmierzające do przygotowania kolejnych chodnikowych inwestycji, celem ich realizacji w następnych latach – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

To nie jedyne prace związane z budową chodników w gminie Borzęcin w bieżącym roku. Kilka tygodni temu zakończono budowę ciągu pieszego w Przyborowie. Realizowana jest budowa kolejnego odcinka w ramach przebudowy drogi powiatowej w centrum Bielczy. Gmina Borzęcin partycypuje w realizacji tych zadań w połowie kosztów.


ug