Poziom zanieczyszczeń: ostrzeżenie

Poziom zanieczyszczeń

W związku z coraz niższymi temperaturami oraz związaną z tym koniecznością ogrzewania pojawiło się ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia dopuszczalnego poziom zanieczyszczeń w tym pyłu PM10. Powodem jest zwiększona emisja oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. 

Obowiązujące ograniczenia:

W związku z ostrzeżeniem o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu PM10 obowiązuje zakaz używania kominków i ogrzewaczy zasilanych węglem lub drewnem. Mieszkańcy mogą je stosować jedynie jeżeli stanowią one jedyne źródła ciepła w budynku. Należy zauważyć, że w mieszkańców miasta Kraków zakaz taki obowiązują przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne:
Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na poziom zanieczyszczeń powietrza:
Do tej grupy należą między innymi: dzieci, młodzież, osoby starsze oraz z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego. Szczególną uwagę powinny również zachować osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

    Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
    Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
    Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
    W przypadku nasilenia objawów chorobowych należy skonsultować się z lekarzem.

PM10 – mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopirenydioksyny i furany. Pyły PM10 występują w związku jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych. Z tego powodu ich nadmiar pojawia się w okresie grzewczym.

Informacje dotyczące poziomu zanieczyszczeń oraz jakości powietrza można sprawdzić w internecie, między innymi na storne https://powietrze.malopolska.pl.

_

Na podstawie UG Szczurowa