II etap konkursu na dyrektora szpitala

W dniu dzisiejszym Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Brzesku zweryfikowała pod względem formalnym wszystkie dziewięć ofert, które zostały złożone do dnia 9 września. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że pięć ofert zawiera braki formalne i niestety musiały zostać odrzucone. Tak więc na placu boju pozostaje czterech konkurentów. Zgodnie z kalendarzem, do 22 września wszyscy kandydaci powinni zostać o tym fakcie poinformowani, a osoby które przeszły do kolejnego etapu, zostać zaproszone na rozmowę z Komisją, gdzie będą mogli przedstawić swoją wizję prowadzenia placówki, jak również odpowiedzieć na wszystkie pytania Członków Komisji. Przeprowadzenie tych rozmów jest planowane na dzień 27 września. Po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami Komisja dokona swojego wyboru, co jest planowane do końca września. 

 

Właściwy wybór jest sprawą niezwykle ważną, ponieważ Szpital jest największą lecznicą w powiecie brzeskim, wykonuje tysiące różnych rodzaju zabiegów leczniczych i jest najważniejszą instytucją, której zadaniem jest dbanie o zdrowie mieszkańców powiatu. SP ZOZ jest największym pracodawcą w powiecie brzeskim, zatrudniającym prawie tysiąc pracowników, a wielkość budżetu jakim dysponuje, jest porównywalna z całym budżetem powiatu. Na osoba, która obejmie stanowisko dyrektora ciążyć więc będzie ogromna odpowiedzialność związana z kierowaniem tak newralgiczną dla ochrony zdrowia mieszkańców powiatu instytucją.