Upłynął termin składania ofert w konkursie na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Brzesku

W dniu dzisiejszym, 9 września o godzinie 15.00 minął termin składania aplikacji w konkursie na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Brzesku. Był to już drugi konkurs, ponieważ w pierwszym terminie żaden z trzech kandydatów, którzy złożyli swoje oferty, nie spełnił warunków formalnych, tzn. nie złożył kompletu wymaganych dokumentów. Tym samym konieczne stało się ponowne ogłoszenie konkursu, a dotychczasowi kandydaci mogą oczywiście ponownie złożyć swoje oferty uzupełnione o brakujące dokumenty. Fakt ten wywołał ogromne niezadowolenie jednego z kandydatów, który twierdził, że jego dokumenty były bezbłędne i że poda Komisję Konkursową do Sądu. Na ten czas nie wiadomo czy zapowiedź przeczołgania Komisji Konkursowej przed Temidą została spełniona i stosowny pozew skierowany do Sądu. W każdym razie, bez oglądania się na niczyje fochy, konkurs został przez Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłoszony ponownie i właśnie 9 września upłynął termin do składania aplikacji przez zainteresowanie osoby.

Konkurs został ogłoszony w związku z faktem, że dotychczasowa dyrektor Pani Józefa Szczurek-Żelazko, która zajmowała to stanowisko od 2001r. przeszła na emeryturę. 

Tym razem zainteresowanie było znacznie większe, bowiem wpłynęło 9 aplikacji, czyli trzy razy więcej niż w pierwszym terminie. Otwarcie ofert planowane jest na 15 września. Jeżeli wszystkie aplikacje przejdą pozytywnie weryfikację pod względem formalnym, to w ciągu siedmiu dni, czyli maksymalnie do 22 września, Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z Komisją. Po przeprowadzeniu rozmów w wszystkimi kandydatami, ocenie ich doświadczenia oraz planów dotyczących kierowania naszą powiatową lecznicą, Komisja, najpóźniej do końca września dokona wyboru kandydata na nowego dyrektora.