Gmina Borzęcin Przyjazna Seniorom

W środę, 23 czerwca br. w nowo wyremontowanym budynku wielofunkcyjnym Urzędu Gminy Borzęcin odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora. W okolicznościowym spotkaniu, zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wzięli udział przedstawiciele samorządu gminy Borzęcin: wójt Janusz Kwaśniak, zastępca wójta Tadeusz Żurek, przewodniczący rady gminy Czesław Małek, dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej Ewa Gładysz-Kulka, przedstawiciele Stowarzyszenia MANKO – partnera programu oraz 30 seniorów reprezentujących organizacje działające na terenie gminy Borzęcin.

Podczas spotkania przedstawiciele seniorów otrzymali Karty Seniora uprawniające do korzystania z katalogu usług i zniżek oferowanych przez partnerów lokalnych i ogólnopolskich programu. Docelowo do mieszkańców Gminy Borzęcin 60+ trafi 500 sztuk Kart Seniora.

We wrześniu ubiegłego roku podjęto uchwałę przyjmującą Program „Gmina Przyjazna Seniorom”, którego celem jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb seniorów, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie lokalnym – mówi Katarzyna Ciochoń, kierownik GOPS Borzęcin. – Z chwilą podpisania porozumienia ze stowarzyszeniem MANKO w Krakowie do seniorów Gminy Borzęcin trafiły pakiety informacyjno – medyczne. Seniorzy otrzymują również darmowy egzemplarz Ogólnopolskiego Magazynu Głos Seniora oraz mają możliwość wzięcia udziału w Senioraliach w Krakowie. W nieodległej przyszłości planuje się utworzenie Rady Seniorów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zależy nam na zaktywizowaniu środowiska seniorów, na włączeniu tej grupy społecznej w aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym, na wykorzystaniu potencjału oraz doświadczenia życiowego i zawodowego mieszkańców 60+, na międzypokoleniowej współpracy mieszkańców. To szansa zarówno na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, ale też możliwość korzystania z bogactwa ich życiowych doświadczeń – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W trakcie spotkania gmina Borzęcin została wyróżniona tytułem Gmina Przyjazna Seniorom. Wyróżnienie otrzymała również Fundacja MAGMA im. Ronalda Reagana w Borzęcinie. Okolicznościowe certyfikaty, przedstawicielom samorządu i organizacji wręczył prezes Stowarzyszenia MANKO Łukasz Salwarowski.

_

Borzecin.pl