Modernizacja ulicy Wiśniowej

Zakończyły się trwające nieco ponad miesiąc prace ujęte w pierwszym etapie przebudowy ulicy Wiśniowej w Jasieniu na odcinku biegnącym niecką wzdłuż znajdującego się tutaj wąwozu. W początkowej fazie sfinalizowanej już inwestycji została dokonana tzw. korekta niwelety, czyli wyrównywanie terenu i uzupełnianie podbudowy drogi.

Równolegle, do poziomu nowej niwelety zostały dostosowane betonowe ścieki odwadniające drogę, wzmocniono również skarpy wąwozu. Po wykonaniu podbudowy położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt całości prac wynieść ma około 110 tysięcy złotych. Całość kosztów inwestycji zostanie pokryta z budżetu gminy, w tym 43 tysiące z funduszu sołeckiego. Przebudowa Wiśniowej to kontynuacja prac rozpoczętych na tej drodze w zeszłym roku, kiedy to Urząd Miejski przeznaczył 20 tysięcy złotych na wyasfaltowanie części drogi biegnącej w ciągu tej ulicy.

_

UM Brzesko