Ruszyła 8. edycja Programu Grantowego InicJaTyWy

Miło nam poinformować, że Carlsberg Polska po raz kolejny organizuje Program Grantowy InicJaTyWy, w którym organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej, m.in. z powiatu brzeskiego mogą, otrzymać granty o łącznej wartości 50 tys. zł.  Wnioski można składać do 23 kwietnia br. przez formularz na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl  

Organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego mogą ubiegać się o 5 grantów, o łącznej wartości 50 tys. zł: 2 granty z kategorii „projekty na rzecz społeczności lokalnych” i 3 granty „na rzecz poprawy świadomości ekologicznej”. Zgłaszane inicjatywy muszą być skierowane do osób pełnoletnich.

W tym roku, w Programie InicJaTyWy, organizacje i instytucje użyteczności publicznej mogą zgłosić swoje projekty w dwóch kategoriach:

  • na rzecz społeczności lokalnych (2 granty do zdobycia), czyli działania obejmujące np. rewitalizację terenów zielonych, tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji, akcje pomocowe dla potrzebujących, czy wydarzenia kulturalne.

Przykładowe projekty: porządkowanie terenów zielonych; doposażenie infrastruktury np. ławek; stworzenie rowerowych czy pieszych szlaków turystycznych; wsparcie lokalnych ośrodków pomocy, odmalowanie, doposażenie tych jednostek; warsztaty czy zajęcia aktywizujące różne grupy społeczne, ale również pomoc słabszym np. schroniskom dla zwierząt; działania na rzecz seniorów np. budowa siłowni plenerowych lub organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, a także zakup sprzętu do rehabilitacji.

  • na rzecz poprawy świadomości ekologicznej (3 granty do zdobycia), w tym działania edukacyjno-informacyjne w zakresie segregacji zużytych opakowań, recyklingu i zastosowania opakowań zwrotnych, czy wpływu opakowań na środowisko i życie ludzi.

Przykładowe projekty: akcje oznaczania koszy do segregacji śmieci w obrazowy sposób i tablice informacyjne nt. segregacji w ich pobliżu; akcje edukacyjne w przestrzeni miejskiej czy budynkach użyteczności publicznej; organizacja warsztatów z recyklingu dla seniorów; akcje edukacyjne nt. ponownego wykorzystania zużytych opakowań; akcje promujące „zero słomek/jednorazowych opakowań” w lokalnych restauracjach.

Wnioski można składać na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl
od 15 marca do 23 kwietnia br. włącznie. Następnie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Brzesko, Carlsberg Polska oraz firmy INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują internauci. Na stronie internetowej Programu każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez Jury.

O programie:

Celem Programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie Browaru Okocim. Partnerem tegorocznej edycji jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, a także Urząd Miasta Brzesko.

W 8. edycji „Inicjatyw” Carlsberg Polska przeznacza sumarycznie 100 tys. zł. na 10 grantów, o które mogą się ubiegać organizacje i instytucje z Powiatu Brzeskiego i Sierpeckiego.

Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie siedmiu edycji zrealizowano 64 projekty, na łączną kwotę 550 tys. złotych. W ub. latach w okolicy Browaru Okocim z granów Carlsberg Polska zrealizowano m.in. wykonano nową podłogę oraz wymieniono pokrycie dachowe w amfiteatrze w Łoniowej, zrewitalizowano zieleń miejską na Brzeskim Rynku, rewitalizację budynku i terenu przy siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim w Brzesku i stworzenie nowej strony internetowej Stowarzyszenia, oraz stworzono salę spotkań dla mieszkańców przy remizie OSP w Buczu.

Szczegóły nt. Programu znajdują się na www.inicjatywy.com.pl

_

Brzesko.pl