Powstaje Brzeski Park Logistyki – 40 milionów zainwestowanych w Jasieniu

Kosztem czterdziestu milionów złotych zostanie wybudowany supernowoczesny Brzeski Park Logistyki. Inwestycja właśnie powstaje w Jasieniu na miejscu, gdzie kiedyś była cegielnia, a który to teren przez dwie dekady straszył swoim przygnębiającym widokiem. Dzięki firmie Zasada Tans Spedition, jednej z najbardziej uznanych firm w branży transportowo-spedycyjnej, już niedługo zmieni się nie do poznania i otrzyma nowe życie. Zaniedbany dotychczas teren zostanie uporządkowany. Inwestor zapewnia, że będzie to obszar biologicznie aktywny. Znajdujące się w tym miejscu stawy zostaną zachowane w niezmienionym stanie. Cała zabudowa otoczona będzie sporymi przestrzeniami zieleni. Mające powstać tutaj magazyny będą zasilane fotowoltaicznymi panelami, bo Zasada Trans Spedition w swojej codziennej działalności dużą wagę przywiązuje do ekologii. Taki jest zresztą kierunek w światowym biznesie. Budowane przez Zasada Trans Spedition ogromnym kosztem obiekty zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju biznesu przez długie lata. Mają służyć przez kilkadziesiąt lat, więc powinny spełniać najnowocześniejsze standardy i tak się właśnie dzieje w Parku Logistyki który jest budowany w Jasieniu.  Inwestycja powstaje naprawdę w imponującym tempie. Jak zapewniają przedstawiciele Inwestora, inwestycja zostanie uruchomiona już na wiosnę przyszłego roku, co biorąc pod uwagę rozmiar przedsięwzięcia i jego koszt, jest tempem naprawdę budzącym respekt. W nowym miejscu znajdzie atrakcyjne zatrudnienie trzydzieści osób. Jak deklaruje Inwestor, w pierwszym rzędzie oferta skierowana będzie dla mieszkańców. Tak więc wkrótce pojawi się możliwość otrzymania stabilnego zatrudnienia na miejscu. 

 

 

Zasada Trans Spedition Sp. z o.o. należy do jednej z największych grup kapitałowych w Polsce, Grupy Zasada S.A., skupiającej ponad 40 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Założycielem Grupy jest Pan Sobiesław Zasada znakomity sportowiec, lekkoatleta (mistrz Polski w rzucie oszczepem i tenisie), niedościgniony rajdowiec (m.in. wielokrotny mistrz Polski i świata w rajdach samochodowych), wielki żeglarz (zwycięzca transatlantyckich regat Las Palmas – Santa Lucia) i prekursor polskiego prywatnego biznesu.

Tak znacząca grupa kapitałowa może wybierać miejsce na swoje inwestycje praktycznie gdzie chce. Każdy samorząd zabiega o takiego inwestora, ponieważ to oznacza nowe miejsca pracy a także podatki, które przeznaczane są na dalszy rozwój gminy. Duży, uznany inwestor to również perspektywa rozwoju gminy na wiele lat w przyszłości, ponieważ przedsięwzięcia w takiej skali są podejmowane z myślą o trwaniu przez wiele lat. Pracownicy zatrudnieni w takiej dużej i stabilnej firmie, mogą być spokojni o swoją zawodową przyszłość, a tym samym o przyszłość swojej rodziny.

Co prawda Zasada Trans Spedition ma swoją siedzibę ma w Brzesku przy ulicy Szczepanowskiej, ale jak każdy poważny i odnoszący sukcesy podmiot gospodarczy, w swoich decyzjach, gdzie ulokować inwestycje wartości dziesiątków milionów złotych, nie kieruje się sentymentem, tylko racjonalnie ocenia opłacalność, wszystkie wady i zalety danej lokalizacji. Te wady i zalety obejmują zarówno położenie, skomunikowanie z ważnymi szlakami komunikacyjnymi (co w przypadku firmy zajmującej się na ogromną skalę transportem i szeroko pojętą spedycją, ma szczególnie ważne znaczenie) ale również podejściem gospodarzy terenu, czyli władz samorządowych do inwestorów. Czynnik ludzki ma ogromne znaczenie, bo nawet najlepsze zalety położenia można skutecznie zmarnować, jeżeli nie ma dobrego i odpowiedzialnego gospodarza. W Brzesku podejście i zrozumienie do potrzeb inwestorów jest bardzo dobre, co potwierdza fakt, że jest wybierane na miejsce lokowania swoich inwestycji przez bardzo znane w środowisku biznesowym firmy. Po prostu widać, że procentuje doświadczenie burmistrza Tomasza Latochy zdobyte na stanowisku V-ce Prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. która to instytucja zajmuje się profesjonalnie rozwojem biznesu i wymaga od swojego kierownictwa umiejętności współpracy z przedstawicielami różnych branż biznesowych.

Brzeski Park Logistyki to już druga tak znacząca inwestycja w gminie Brzesko, ponieważ równocześnie w innym miejscu prowadzona jest budowa przez Can Pack S.A. hali o wartości prawie 16 milionów dolarów, w której ma się odbywać produkcja wieczek do puszek. Wyraźnie zmienił się klimat do inwestowania w gminie Brzesko i przynosi to konkretne, wymierne efekty. To cieszy, bo jest zachętą dla potencjalnych kolejnych inwestorów.

Władze samorządowe nie spoczywają na laurach. Prowadzone są bardzo intensywne prace nad uruchomieniem kolejnych terenów inwestycyjnych. Nie jest to zadanie łatwe ani szybkie w realizacji. Wymaga przede wszystkim skomunikowania terenów, na których mogą powstać kolejne zakłady z drogami publicznymi, w tym zwłaszcza z autostradą. Jest przecież oczywiste, że żadna fabryka nie powstanie tam, gdzie nie ma drogi dojazdowej. Przecież produkcji nie da się wywieźć na taczkach. 

Podejmowane przez samorząd Brzeska działania powodują, że coraz bardziej optymistycznie można patrzeć w przyszłość, istnieją bowiem realne przesłanki, że w najbliższym czasie w gospodarczej ofercie gminy pojawią się nowe tereny inwestycyjne otwierające szerzej drzwi do dalszego rozwoju gospodarczego.