Drugie sprostowanie pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa SP ZOZ w Brzesku Adama Smołuchy

Zamieszczamy polemikę pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa Adama Smołuchy. Zamieszczony tekst jest nazwany „sprostowanie”, z treści pisma wyraźnie widać że nie spełnia ono żadnych kryteriów właściwych dla sprostowania. Jest to w sposób oczywisty poletka prasowa. Wynika z niej że p.o. zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa jest po prostu nie zadowolony z treści artykułu i ma inne zdanie na tematy które zostały w nim poruszone. Do tego każdy ma prawo co nie oznacza że tekst spełnia wymagania właściwe dla sprostowania. Skoro jednak pełniącemu obowiązki zastępcy dyrektora d.s.lecznictwa tak bardzo zależy aby Jego pogląd na sprawy również został zaprezentowany, to proszę bardzo. Dajemy Szanownym Czytelnikom możliwości zapoznania się z tym pismem i meandrami myśli pana Smołuchy i wyrobienia sobie na ich temat własnej opinii. Szczególnie polecamy uważne zwrócenie uwagi na punkt drugi „sprostowania” i wszystkie wymienione tam zasługi rozwoju oddziału ginekologiczno-położniczego, które – według pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa – miały miejsce z jego inicjatywy, pod jego nadzorem i jego udziale