Tekst sprostowania pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora d.s. lecznictwa SP ZOZ Adama Smołuchy

Zamieszczamy pełną treść pisma nadesłanego do redakcji przez pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa pełniącego równocześnie funkcję dyrektora SP ZOZ w Brzesku Pana Adama Smołuchy, który nie zgadza się z treścią artykułu opublikowanego na portalu Życie Brzeska w dniu 18.07.2020r. uznając że artykuł – Jego zdaniem – zawiera „oskarżenia, oszczerstwa i pomówienia….. oraz wychodzi poza ramy obiektywnej krytyki dziennikarskiej i wymaga sprostowania” . W związku z powyższym, czyniąc za dość żądaniu Pana Smołuchy, zamieszczamy całość pisma wraz z treścią „sprostowania”. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią pisma, szczególnie kilkuset pracowników szpitala i w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie wyniesione z pracy w szpitalu, wyrobienie sobie opinii czy istotnie tekst z 18 lipca był oparty na fałszywych informacjach. Równocześnie informujemy, że przygotowywane jest odniesienie się Autora tekstu o treści sprostowania,