Monitoring w Ogródku Jordanowskim


Trwają prace przy budowie monitoringu wizyjnego w parku miejskim, prowadzone przez firmę „TEL- COM”. Projekt przewiduje, że na tym terenie będzie 6 kamer, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców i chronić ogródek przed dewastacją. Termin wykonania prac  jest wyznaczony na koniec tego tygodnia lub początek przyszłego. 
Kwota wykonania zadania to około 75 tys. brutto. 

UM Brzesko