Kolejny Punkt Elektroodpadów

Przy systematycznie rozbudowywanym nowym parku rekreacyjnym położonym pomiędzy brzeskimi osiedlami Jagiełły i Ogrodowa został zamontowany punkt elektroodpadów przeznaczony do zbiórki zużytych baterii, żarówek, płyt kompaktowych, tonerów, ładowarek i innych tego typu przedmiotów. To już drugie takie urządzenie uruchomione w mieście. Podobny elektropunkt już od ponad roku usytuowany jest obok przystanku przy ulicy Głowackiego. 

Niewłaściwe gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to jedna z przyczyn zanieczyszczania środowiska, prowadzącego do jego degradacji. Odpowiedzialni za ochronę środowiska pracownicy Urzędu Miejskiego apelują o właściwe postępowanie z tymi odpadami, czemu służą między innymi oba zamontowane w Brzesku urządzenia. Elektroodpady można też dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ulicy Przemysłowej, na terenie bazy Brzeskich Zakładów Komunalnych.  

UM Brzesko