Projekt „Zdalna Szkoła+” w Gminie Szczurowa

Miło nam poinformować, że Gmina Szczurowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami. Oceniając realne zapotrzebowanie wśród uczniów i nauczycieli którzy mają utrudniony dostęp do komputera, Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal w dn. 01.07.2020 r. złożył stosowny wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie dofinansowania.

Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, pozwolą naszej gminie wyposażyć szkoły w niezbędny sprzęt do prowadzenia lekcji w formie zdalnej. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący uczniowie z rodzin wielodzietnych.

Wysokość otrzymanego przez Gminę Szczurowa grantu wynosi blisko 75 000 zł, za który zostanie zakupionych 36 laptopów. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do szkół i będzie służył uczniom od nowego roku szkolnego.

szczurowa.pl