Nasza fontanna czeka na lepsze czasy

Brzeska fontanna ze względu na swoją brudną zieloną wodę przez lata była przedmiotem zgryzoty władz samorządowych i wstydu mieszkańców Brzeska. Okazało się, że fontanna została po prostu źle zbudowana i nie ma fizycznej możliwości zapewnienia właściwej czystości wody bez usunięcia wad konstrukcyjnych. W tej sytuacji, po sporządzeniu niezbędnych opinii, w ubiegłym roku napolecenie burmistrza, została ona wyłączona i podjęte zostały przygotowania do przebudowy jedynej w naszej gminie fontanny. Ponieważ dość kosztowny remont nie był uwzględniony w budżecie, podjęta została decyzja aby to zadanie wykonać w kolejnym roku. Tak się też stało. Zgodnie z obietnicą burmistrza Tomasza Latochy, fontanna została gruntownie przebudowana. Obecnie będzie w niej 5 tysięcy litrów wody mniej, zdecydowanie poprawiony został obieg wody, zlikwidowane zostały „zastoiska” skąd woda nie wypływała, co było przyczyną powstawania glonów dających właśnie ten zielony właśnie zielony kolor. Próbne uruchomienie fontanny nastąpiło we wtorek 30 czerwca.

Niestety, na razie mieszkańcy Brzeska nie będą mogli się cieszyć widokiem zrewitalizowanej fontanny, bowiem  Główny Inspektor Sanitarny zakazał uruchamiania fontann, zdrojów ulicznych i poidełek.

„W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dryplaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa” to zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego przekazane wszystkim jednostkom samorządowym. 

Tak więc na uruchomienie fontanny na stałe musimy jeszcze poczekać. Ze względu na dynamiczną sytuację, niestety nie wiadomo, czy fontanna zdąży być uruchomiona jeszcze w tym roku.

Video: 

IMG_7211

Życie Brzeska