Wsparcie dla strażaków

Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił finansowego wsparcia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach w celu wzmocnienia gotowości bojowej. Dotacja w wysokości 1040 złotych pochodzi ze specjalnej puli wojewódzkiego budżetu przeznaczonej na pomoc jednostkom OSP z terenów dotkniętych skutkami długotrwałych opadów deszczu i związanymi z tym powodziami.  

Za otrzymane środki strażacy z Jadownik zakupili dwa węże do motopompy W-75, strażacką  linkę, a także elementy odzieży ochronnej – strażackie rękawice oraz męskie buty wodery. 

UM Brzesko